Manage Calendars# Calendar name Department Year
1. Akademiska högtider och märkesdagar Ledningsstöd 2023
2. ALF-frågor Ledningsstöd 2023
3. Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar Forskningsstöd 2023
4. Kurs- och programutbud Utbildningsstöd 2023
5. Vetenskapsområdet kalender - Medicinska fakulteten Ledningsstöd och utbildningsstöd 2023
6. Vetenskapsområdet kalender - programkommittéer Utbildningsstöd 2023
7. Vetenskapsområdets kalender - områdesgemensamma nämnder och kommittéer Ledningsstöd och utbildningsstöd 2023
8. Vetenskapsområdets kalender - ON och AU ledningsstöd 2023
9. Vetenskapsområdets kalender - prefektmöten, kollegier m.m. Ledningsstöd 2023
10. ALF-frågor Ledningsstöd 2024
11. Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar Forskningsstöd 2024
12. Kurs- och programutbud Utbildningsstöd 2024
13. Vetenskapsområdet kalender - Medicinska fakulteten Ledningsstöd och utbildningsstöd 2024
14. Vetenskapsområdets kalender - områdesgemensamma nämnder och kommittéer Utbildningsstöd 2024
15. Vetenskapsområdets kalender - ON och AU ledningsstöd 2024
16. Vetenskapsområdets kalender - programkommittéer Utbildningsstöd 2024
Manage Calendar Events

OR


# Event name Event Calendar Event Date/Month
Report a bug