Manage Calendars# Calendar name Department Year
1. Akademiska högtider och märkesdagar ledningsstöd 2019
2. ALF-fördelning ledningsstöd 2019
3. Alla fristående kurs och kurser för utbytesstudenter utbildningsstöd 2019
4. Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar forskningsstöd 2019
5. Internationella och nationella program avancerad nivå och internationella fristående kurser utbildningsstöd 2019
6. Kurser inom program utbildningsstöd 2019
7. Program grundnivå utbildningsstöd 2019
8. Stipendier och utlysningar ledningsstöd 2019
9. Vetenskapsområdets kalender - farmaceutiska fakulteten ledningsstöd och utbildningsstöd 2019
10. Vetenskapsområdets kalender - medicinska fakulteten ledningsstöd och utbildningsstöd 2019
11. Vetenskapsområdets kalender - områdesgemensamma nämnder och kommittéer ledningsstöd, utbildningsstöd, forskningsstöd 2019
12. Vetenskapsområdets kalender - ON och AU ledningsstöd 2019
13. Vetenskapsområdets kalender - programkommittéer utbildningsstöd 2019
14. VP-process och återrapportering ledningsstöd 2019
Manage Calendar Events

OR


# Event name Event Calendar Event Date/Month
Report a bug