Manage Calendars# Calendar name Department Year
1. Akademiska högtider och märkesdagar ledningsstöd 2020
2. ALF-frågor ledningsstöd 2020
3. Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar forskningsstöd 2020
4. Fristående- och sommarkurser samt kurser för utbytesstudenter Utbildningsstöd 2020
5. Internationella program och kurser Utbildningsstöd 2020
6. Kurs- och programutbud Utbildningsstöd 2020
7. Nationella program Utbildningsstöd 2020
8. Stipendier och utlysningar Ledningsstöd 2020
9. Studieadministration Utbildningsstöd 2020
10. Vetenskapsområdets kalender - farmaceutiska fakulteten ledningsstöd, utbildningsstöd 2020
11. Vetenskapsområdets kalender - medicinska fakulteten ledningsstöd och utbildningsstöd 2020
12. Vetenskapsområdets kalender - områdesgemensamma nämnder och kommittéer/Boards and Committées of the Disciplinary Domain ledningsstöd, utbildningsstöd, forskningsstöd 2020
13. Vetenskapsområdets kalender - ON och AU ledningsstöd 2020
14. Vetenskapsområdets kalender - prefektmöten, kollegier m.m. ledningsstöd 2020
15. Vetenskapsområdets kalender - programkommittéer Utbildningsstöd 2020
16. Vetenskapsområdets kalender - programkommittéer Utbildningsstöd 2020
17. Akademiska högtider och märkesdagar ledningsstöd 2021
18. ALF-frågor ledningsstöd 2021
19. Stipendier och utlysningar ledningsstöd 2021
20. Vetenskapsområdets kalender - farmaceutiska fakulteten Utbildningsstöd 2021
21. Vetenskapsområdets kalender - områdesgemensamma nämnder och kommittéer Utbildningsstöd 2021
22. Vetenskapsområdets kalender - ON och AU ledningsstöd 2021
23. Vetenskapsområdets kalender - programkommittéer Utbildningsstöd 2021
24. Vetenskapsområdets kalender - ON och AU ledningsstöd 2022
Manage Calendar Events

OR


# Event name Event Calendar Event Date/Month
Report a bug