Manage Calendars# Calendar name Department Year
1. Akademiska högtider och märkesdagar ledningsstöd 2019
2. ALF-fördelning ledningsstöd 2019
3. Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar forskningsstöd 2019
4. Fristående kurs och kurser för utbytesstudenter utbildningsstöd 2019
5. Internationella program och kurser utbildningsstöd 2019
6. Kurser inom program utbildningsstöd 2019
7. Nationella program utbildningsstöd 2019
8. Stipendier och utlysningar ledningsstöd 2019
9. Vetenskapsområdets kalender - farmaceutiska fakulteten ledningsstöd och utbildningsstöd 2019
10. Vetenskapsområdets kalender - medicinska fakulteten ledningsstöd och utbildningsstöd 2019
11. Vetenskapsområdets kalender - områdesgemensamma nämnder och kommittéer ledningsstöd, utbildningsstöd, forskningsstöd 2019
12. Vetenskapsområdets kalender - ON och AU ledningsstöd 2019
13. Vetenskapsområdets kalender - programkommittéer utbildningsstöd 2019
14. VP-process och återrapportering ledningsstöd 2019
15. Akademiska högtider och märkesdagar ledningsstöd 2020
16. Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar forskningsstöd 2020
17. Nationella program Utbildningsstöd 2020
18. Vetenskapsområdets kalender - farmaceutiska fakulteten ledningsstöd 2020
19. Vetenskapsområdets kalender - medicinska fakulteten ledningsstöd och utbildningsstöd 2020
20. Vetenskapsområdets kalender - områdesgemensamma nämnder och kommittéer ledningsstöd, utbildningsstöd, forskningsstöd 2020
21. Vetenskapsområdets kalender - prefektmöten och kollegier ledningsstöd 2020
Manage Calendar Events

OR


# Event name Event Calendar Event Date/Month
1. EU, MSCA-ITN Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar January
2. Malin och Lennart Philipsons stiftelse Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar February
3. Forte, projects Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar February
4. KAW, projects Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar February
5. Göran Gustafssons stiftelse Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar February
6. ERC CoG Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar February
7. Wallenberg Academy Fellows (KAW) Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar February
8. Swedish Brain Foundation Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar March
9. VR, projects MH Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar March
10. EIT Health, Call for Business Plan Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar March
11. VR, projects NE Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar April
12. Familjen Erling-Perssons stiftelse Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar April
13. Cancer Society, projects Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar April
14. SSMF, starting grant Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar May
15. Heart and Lung Foundation, projects Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar May
16. Ragnar Söderberg fellowship Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar May
17. Wallenberg Clinical Fellows (MMW) Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar May
18. ERC AdG Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar August
19. Torsten Söderbergs stiftelse Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar September
20. EU, MSCA-IF Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar September
21. Diabetesfonden Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar September
22. Åke Wibergs stiftelse Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar September
23. KAW, projects, pre-application Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar October
24. Wallenberg Clinical Scholars (KAW) Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar October
25. Cancer Society, positions Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar October
26. ERC StG Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar October
27. ERC SyG Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar November
28. Formas Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar April
29. Familjen Kamprads stiftelse Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar 2019-09-12
Report a bug