Manage Calendars# Calendar name Department Year
1. Akademiska högtider och märkesdagar ledningsstöd 2022
2. ALF-frågor Ledningsstöd 2022
3. Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar Forskningsstöd 2022
4. Kurs- och programutbud Utbildningsstöd 2022
5. Stipendier och utlysningar Ledningsstöd 2022
6. Vetenskapsområdet kalender - medicinska fakulteten Ledningsstöd och utbildningsstöd 2022
7. Vetenskapsområdet kalender - programkommittéer Utbildningsstöd 2022
8. Vetenskapsområdets kalender - områdesgemensamma nämnder och kommittéer Utbildningsstöd 2022
9. Vetenskapsområdets kalender - ON och AU ledningsstöd 2022
10. Vetenskapsområdets kalender - prefektmöten, kollegier m.m. ledningsstöd 2022
11. Vetenskapsområdetskalender - Farmaceutiska fakulteten utbildningsstöd 2022
12. Akademiska högtider och märkesdagar Ledningsstöd 2023
13. ALF-frågor Ledningsstöd 2023
14. Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar Forskningsstöd 2023
15. Kurs- och programutbud Utbildningsstöd 2023
16. Vetenskapsområdet kalender - Medicinska fakulteten Ledningsstöd och utbildningsstöd 2023
17. Vetenskapsområdet kalender - programkommittéer Utbildningsstöd 2023
18. Vetenskapsområdets kalender - områdesgemensamma nämnder och kommittéer Ledningsstöd och utbildningsstöd 2023
19. Vetenskapsområdets kalender - ON och AU ledningsstöd 2023
20. Vetenskapsområdets kalender - prefektmöten, kollegier m.m. Ledningsstöd 2023
21. ALF-frågor Ledningsstöd 2024
22. Kurs- och programutbud Utbildningsstöd 2024
23. Vetenskapsområdets kalender - ON och AU ledningsstöd 2024
Manage Calendar Events

OR


# Event name Event Calendar Event Date/Month
Report a bug