Manage Calendars# Calendar name Department Year
1. ALF-frågor Ledningsstöd 2024
2. Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar Forskningsstöd 2024
3. Kurs- och programutbud Utbildningsstöd 2024
4. Vetenskapsområdets kalender – farmaceutiska fakulteten Utbildningsstöd 2024
5. Vetenskapsområdets kalender – medicinska fakulteten Ledningsstöd och utbildningsstöd 2024
6. Vetenskapsområdets kalender – områdesgemensamma nämnder och kommittéer Utbildningsstöd 2024
7. Vetenskapsområdets kalender – ON och AU ledningsstöd 2024
8. Vetenskapsområdets kalender – programkommittéer Utbildningsstöd 2024
9. Vetenskapsområdets kalender – programutskott Utbildningsstöd 2024
Manage Calendar Events

OR


# Event name Event Calendar Event Date/Month
Report a bug