Manage Calendars# Calendar name Department Year
1. Akademiska högtider och märkesdagar ledningsstöd 2022
2. ALF-frågor Ledningsstöd 2022
3. Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar Forskningsstöd 2022
4. Kurs- och programutbud Utbildningsstöd 2022
5. Stipendier och utlysningar Ledningsstöd 2022
6. Vetenskapsområdet kalender - medicinska fakulteten Ledningsstöd och utbildningsstöd 2022
7. Vetenskapsområdet kalender - programkommittéer Utbildningsstöd 2022
8. Vetenskapsområdets kalender - områdesgemensamma nämnder och kommittéer Utbildningsstöd 2022
9. Vetenskapsområdets kalender - ON och AU ledningsstöd 2022
10. Vetenskapsområdets kalender - prefektmöten, kollegier m.m. ledningsstöd 2022
11. Vetenskapsområdetskalender - Farmaceutiska fakulteten utbildningsstöd 2022
12. Vetenskapsområdetskalender - Farmaceutiska fakulteten utbildningsstöd 2022
13. Akademiska högtider och märkesdagar Ledningsstöd 2023
14. Vetenskapsområdets kalender - områdesgemensamma nämnder och kommittéer Ledningsstöd och utbildningsstöd 2023
15. Vetenskapsområdets kalender - ON och AU ledningsstöd 2023
16. Vetenskapsområdets kalender - prefektmöten, kollegier m.m. Ledningsstöd 2023
Manage Calendar Events

OR


# Event name Event Calendar Event Date/Month
1. Helårsstudenter/-prestationer Kurs- och programutbud 2022-01-10
2. Definitiva scheman VT Kurs- och programutbud 2022-01-10
3. Andra korrektur kurser Kurs- och programutbud 2022-01-14
4. Anmälan internationella utb. Kurs- och programutbud 2022-01-17
5. Andra korrektur kurser Kurs- och programutbud 2022-01-21
6. Fristående kursutbudet Kurs- och programutbud 2022-01-28
7. Kursplaner sommar Kurs- och programutbud 2022-02-10
8. Sökbara programkurser HT Kurs- och programutbud 2022-02-18
9. Kursplaner/utb.planer HT Kurs- och programutbud 2022-03-07
10. Sista anmälningsdag sommar Kurs- och programutbud 2022-03-15
11. Anmälan vidareutbildning HT Kurs- och programutbud 2022-03-15
12. Antagningstal intern. utb Kurs- och programutbud 2022-03-29
13. Antagningstal sommar Kurs- och programutbud 2022-04-01
14. Inledande programkurs HT Kurs- och programutbud 2022-04-01
15. Moduler HT och sommar Kurs- och programutbud 2022-04-01
16. Antagningstal vidareutb. HT Kurs- och programutbud 2022-04-11
17. Sista anmälningsdag HT Kurs- och programutbud 2022-04-19
18. Efterantagningstal sommar Kurs- och programutbud 2022-04-19
19. Efterantagningstal vidareutb.HT Kurs- och programutbud 2022-04-22
20. Kurslitteratur/schema sommar Kurs- och programutbud 2022-05-02
21. Antagningstal kurs/program HT Kurs- och programutbud 2022-05-13
22. Uppgift om sen anmälan HT Kurs- och programutbud 2022-05-13
23. Definitiva scheman sommar Kurs- och programutbud 2022-05-30
24. Kursplaner ej sökbara HT Kurs- och programutbud 2022-07-04
25. Efterantagningstal HT Kurs- och programutbud 2022-07-25
26. Kurslitteratur/schema HT Kurs- och programutbud 2022-07-25
27. Sökbara programkurser HT Kurs- och programutbud 2022-08-17
28. Ändringar i utb.utbudet VT Kurs- och programutbud 2022-08-17
29. Internationella utb. klara Kurs- och programutbud 2022-08-19
30. Definitiva scheman HT Kurs- och programutbud 2022-08-22
31. Internationella utb. godkända Kurs- och programutbud 2022-08-26
32. Internationella utb. fastställs Kurs- och programutbud 2022-09-05
33. Kursplaner/utb.planer VT Kurs- och programutbud 2022-09-07
34. Nationella program rapport Kurs- och programutbud 2022-09-09
35. Anmälan vidareutbildning VT Kurs- och programutbud 2022-09-15
36. Nationella program godkända Kurs- och programutbud 2022-09-16
37. Korr. internationella program Kurs- och programutbud 2022-09-16
38. Internationella program åter Kurs- och programutbud 2022-09-30
39. Nationella program fastställs Kurs- och programutbud 2022-09-23
40. Antagningstal vidareutbildning VT Kurs- och programutbud October
41. Korrektur nationella program Kurs- och programutbud 2022-10-07
42. Anmälan VT Kurs- och programutbud 2022-10-17
43. Internationella utb. publiceras Kurs- och programutbud 2022-10-14
44. Korr. nationella program åter Kurs- och programutbud 2022-10-21
45. Alla program publiceras Kurs- och programutbud 2022-10-28
46. Antagningstal kurs/program Kurs- och programutbud 2022-11-07
47. Uppgift om sen anmälan VT Kurs- och programutbud 2022-11-07
48. Inledande kurs på program VT Kurs- och programutbud 2022-10-24
49. Moduler VT Kurs- och programutbud 2022-10-24
50. Fristående kurser rapport Kurs- och programutbud 2022-11-07
51. Fristående kurser godkända Kurs- och programutbud 2022-11-21
52. Kursplaner ej sökbara kurser Kurs- och programutbud 2022-11-21
53. Korr. fristående kurser Kurs- och programutbud 2022-12-05
54. Kurslitteratur/schema VT Kurs- och programutbud 2022-12-12
55. Efterantagningstal VT Kurs- och programutbud 2022-12-19
56. Första korrektur kurser Kurs- och programutbud 2022-12-19
Report a bug