Projektportal

Om denna webbplats

Farmaceutiska fakultetens projektportal är en samlingsplats för information om tidigare, pågående och möjliga framtida fördjupningsprojekt. Här kan handledare annonsera för att söka intresserade studenter för kommande projekt, och studenter kan läsa om olika projekt som finns att söka till fördjupningsprojektet.

Under vårterminen 2019 genomför Farmaceutiska fakulteten tester där projektportalens funktioner testas på en begränsad studentgrupp. Om du som besöker portalen har tankar och idéer om portalens funktioner, eller om du upplever att något inte fungerar som det borde, hör gärna av dig till oss som arbetar med detta.

Projektet drivs av Grundutbildningskommittén på Farmaceutiska fakulteten (GRUFF) i samarbete med MedfarmDoIT.

© 2019 Uppsala universitet | Teknisk support