Projektportal

Kunskaps- och beslutsstöd för läkemedel

Beskrivning

Analys av kunskaps- och beslutsstöd för läkemedel (interaktioner, olämpliga läkemedel eller nedsatt njurfunktion) i Stockholm. Analyser görs med registerdata i samarbete med Region Stockholm

Huvudområde

Läkemedelsanvändning

Ämne

Samhällsfarmaci och läkemedelsepidemiologi

Typ

Registerstudie

Företag

Region Stockholm

Ort/Plats

Stockholm

Handledarens namn

Seher Korkmaz

Handledarens e-post

seher.korkmaz@sll.se

Omfattning/hp

30hp

© 2019 Uppsala universitet | Teknisk support