IPL-portalen


För studenter som ska delta i den fakultetsövergripande undervisningen i interprofessionellt lärande (IPL)

Logga in