Frågor?

Har du frågor om denna övning, ta kontakt med Maria Lönnemark.

Övning i röntgendiagnostik

Du är för första gången jour på akutmottagningen på ett mindre sjukhus. En av dina patienter har trillat och gjort illa höften. Det är sent på kvällen. Du har beställt en röntgenundersökning av höften och börjar efter en stund undra varför det dröjer så med röntgensvaret. Du frågar en sköterska hur det kan komma sig att det tar så lång tid och får veta att det är du som jourhavande läkare som ska bedöma bilderna! Radiologen kommer först nästa dag för att dubbelgranska bilderna.

I det här interaktiva undervisningsmaterialet kan du träna på att själv bedöma vanligt förekommande röntgenundersökningar för att bättre klara arbetet på akutmottagningen. Du kan också bekanta dig med röntgenanatomi och patologi för att få bättre utbyte av röntgenronder där röntgenbilder demonstreras för remittenter.

Instruktioner

Läs remisstexten och titta på röntgenbilderna. Markera de patologiska förändringarna genom att dra in de röda ringarna i bilderna. Klicka vidare för att se radiologens bedömning i form av utlåtande och markeringar på röntgenbilderna. Klicka sedan vidare för att avlägsna markeringarna och titta på bilderna igen. Gjorde du samma bedömning? Du kan ta bort dina röda markeringar genom att klicka på det röda krysset i övre vänstra hörnet.