Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterskor

Vad säger högskoleförordningen och -lagen om att utbildningen är på avancerad nivå? Vilka är målen enligt examensordningen för kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, och värderingsförmåga och förhållningssätt? Vilka mål anger Högskoleförordningen? Vad tas upp i Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterskor som tagits fram av Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening? Vilka förslag ges i Högskoleverkets utredning om ev. ändring i examen?

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson
Kerstin Hedberg Nyqvist, Pediatrik

Uppdaterad
12 september 2010

Längd
00:24:09

Visningar
1789

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.