Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Denna film är borttagen

Filmen togs bort den 9 april 2013 på grund av "Ny version finns.".

Den har ersatts med filmen:

Blodkomponenter Helena Löf 2012, Jaan Hong