Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Hur löser vi antibiotikaresistensproblemet i världen?

Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Antibiotikaresistens är ett snabbt växande globalt problem som hotar medicinska behandlingar och vars lösning kräver insatser från många olika discipliner. Hur minskar vi antibiotikaanvändning hos människor och djur och hur tar vi fram nya antibiotika om kostnaderna inte kan betalas via användning?

Antibiotikaresistens är det största växande hotet mot modern medicin. Infektioner som tidigare kunnat behandlas kommer i större utsträckning leda till komplikationer och i värsta fall dör patienten. Många medicinska ingrepp som cancerbehandling, organtransplantation och neonatalvård är helt beroende av antibiotika och kommer allvarligt att försvåras. Problemet är i grunden mångfacetterat och kräver förändring inom många olika områden. Därför krävs också samverkan mellan många olika discipliner för att komma till en verklig förändring. Olika frågor kommer att lyftas i en dialog med publiken. - Hur påverkar resistenta bakterier vården av patienter? - Hur arbetar olika aktörer i Sverige och världen? - Hur ändrar vi människors beteende för att minska antibiotikaanvändning? - Hur ser antibiotikaanvändningen på djur ut i Sverige och världen? - Hur kan läkare-patient samverkan påverka problemet? - Hur kan vi få fram nya antibiotika? - Vad kan man som individ göra för att minska problemet?

Medverkande:
Björn Olsen, professor, moderator, Uppsala Universitet
Otto Cars, seniorprofessor, Uppsala Universitet, FN:s samverkansgrupp om antimikrobiell resistens
Anders Tegnell, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten
Stephan Stenmark, smittskyddsöverläkare, ordförande, STRAMA
Anna Lindström, professor, Uppsala Universitet
Susanna Sternberg Lewerin, professor, Sveriges lantbruksuniversitet
Linus Sandegren, docent, Uppsala Universitet
Anders Karlén, professor, Uppsala Universitet

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson
Siv Ohlsson, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
5 juli 2018

Längd
01:35:30

Visningar
2246

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.