Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Teologiska fakulteten

TEOLOGISKA FAKULTETEN

Promotor: Mia Lövheim

Quod felix, bonum faustúmque sit!

Ordo theologórum hunc diem una cum ceteris facultatibus Almae Matris nostrae célebrat. Doctóribus insígnia doctoratus theológici tradam: pileum, signum libertátis et sciéntiae; anulum aúreum, signum fidelitátis erga veritátem; diploma públicum, huius gradus iurum et privilegiórum testimónium.

Ego, Mia Lövheim, ad hanc regiam académiam sociologíae religionis professor ordinária, Ordinis theologorum legítime constitúta promótrix, ipsa theológiae doctrix, (promotor höjer hatten, sätter den på sig, gör konstpaus; TVÅ SKOTT) vi múneris, quod sustíneo, et auctoritate qua pólleo, primum ad vos me convérto, feminae reverendissimae, quas doctrices honoris causa creandas Ordo theologórum consentiénti omnium voce cénsuit. Peto ígitur, ut huc procédatis insígnia huius dignitátis acceptúrae.

(Promotor ropar själv upp namnet på den första hedersdoktorn.)

Nancy Tantom Ammerman (promotor ropar själv upp namnet)

Salve, femina reverendissima! (handskakning)
Accipe pileum! (promotor sätter hatten på promovenden; SKOTT)
Accipe anulum aureum! (promotor markerar endast lätt på vänster hand)
Accipe diploma! (överlämnas i vänster hand. Promovenden förs av promotor över parnassen.)
Vale, praeclarissima doctrix! (handskakning)
(Hedersdoktorn går fram, bugar för Rektor, återvänder och sitter ned.)

(Promotor ropar själv upp namnet på den andra hedersdoktorn.)

Fania Oz-Salzberger (promotor ropar själv upp namnet)

Salve, femina reverendissima! (handskakning)
Accipe pileum! (promotor sätter hatten på promovenden; SKOTT)
Accipe anulum aureum! (promotor markerar endast lätt på vänster hand)
Accipe diploma! (överlämnas i vänster hand. Promovenden förs av promotor över parnassen.)
Vale, praeclarissima doctrix! (handskakning)

(Hedersdoktorn går fram, bugar för Rektor, återvänder och sitter ned. När sista hedersdoktorn återvänt, fortsätter promotor direkt med Doktorer efter prov)

Nunc ad vos me converto, femina ornatissima et viri ornatissimi qui anno praetérito documenta eruditiónis dedístis. Iubeo vos huc procedere, ut insignia vestrae dignitatis, virtute et doctrina parata accipiatis.

(Övermarskalken ropar upp namnen)

Maximilian Broberg

Salve! (handskakning)
Accipe pileum! (promotor sätter hatten på promovenden. Promovenden förs av promotor över parnassen.)
Vale! (handskakning)
(Diplomet överlämnas till promovenden av marskalk.)

(Ovanstående upprepas för alla nedanstående personer)

Daniel Gustafsson
Rebecca Loder-Neuhold
Rune Hjarnø Rasmussen
Andreas Wejderstam

(De tre sista stannar kvar vid mattkanten och vänder sig mot promotor. När den siste av de promoverade sålunda vänt sig mot promotor gör promotor tecken åt hedersdoktorerna att även resa sig.)

Doctrices theológiae honoráriae et doctores iúvenes! Ex ánimi senténtia vobis gratulatur Ordo theologórum. Útinam sciéntia per multos annos quaesíta atque sapiéntia vobis data eo modo semper utámini, ut illa dona, velut talenta quaedam accépta, recte lucrando augéntes vitam morésque hóminum pro víribus excolátis. (Konstpaus: TRE SKOTT)

–Valete, doctores!
(Bugning mot doktorerna, därefter gest att de sätter sig.)

–Dixi!

(Promotor går ned från parnassen, mikrofonen tas av, bugar för hederspodiet, inkl Rektor, och återvänder till sin plats.)

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
7 februari 2020

Längd
00:07:20

Visningar
289

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.