Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Språkvetenskapliga fakulteten

SPRÅKVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Promotor: Coco Norén

Quod bonum, felix, faustum sit!

Ego, Coco Norén, in hac régia académia linguae Gallicae professor, Facultátis linguísticae legitime constitúta promotrix, ipsa philosóphiae doctrix, (Promotor höjer kransen, sätter den på sig, gör konstpaus: TVÅ SKOTT) vi múneris, quod sustíneo, primum ad vos me converto, vir clarissime atque femina clarissima, quos doctores honóris causa creándos Facúltas linguistica censuit.

Primum vobis dabo laúream coronam. Deinde ánulum vobis aúreum tradam. Dénique diplómate público vos a me doctores philosóphiae creatos testabor. Peto igitur, ut huc procedatis insígnia huius dignitátis acceptúri.

(Promotor ropar själv upp namnet på den förste hedersdoktorn.)

Viet Than Nguyen (promotor ropar själv upp namnet)
Salve, vir illustrissime! (handskakning)
Accipe coronam! (promotor sätter kransen på promovenden; SKOTT)
Accipe anulum! (promotor markerar endast lätt på vänster hand)
Accipe diploma! (överlämnas med vänster hand i vänster. Promovenden förs av promotor över parnassen.)
Vale, praeclarissime doctor! (handskakning)

(Hedersdoktorn återvänder efter bugning för rektor till sin plats. Promotor ropar själv upp namnet på den andra hedersdoktorn.)


Camilla Wide (promotor ropar själv upp namnet)
Salve, femina illustrissima! (handskakning)
Accipe coronam! (promotor sätter kransen på promovenden; SKOTT)
Accipe anulum! (promotor markerar endast lätt på vänster hand)
Accipe diploma! (överlämnas med vänster hand i vänster. Promovenden förs av promotor över parnassen.)
Vale, praeclarissima doctrix! (handskakning)

(Hedersdoktorn återvänder efter bugning för rektor till sin plats. När hedersdoktorn återvänt fortsätter promotor direkt med Doktorer efter prov)

Nunc ad vos me convérto, vir ornatissime et doctissime atque femina ornatíssima et doctíssima, quibus post exámina iusta signa doctóris sunt tribuénda. Vi múneris, quod sustíneo, et auctoritáte, qua pólleo, vos iúbeo huc procédere, ut insígnia véstrae dignitátis accipiátis.

(Övermarskalken ropar upp namnen)

Miryam de Lhoneux Salve! (handskakning)
Accipe coronam! (promotor sätter kransen på promovenden; SKOTT)
(Promovenden förs av promotor över parnassen.)
Vale! (handskakning)

(Diplomet överlämnas till promovenden av marskalk.)

Marc Tang

Salve! (handskakning)
Accipe coronam! (promotor sätter kransen på promovenden; SKOTT)
(Promovenden förs av promotor över parnassen.)
Vale! (handskakning)

(Diplomet överlämnas till promovenden av marskalk.)

(Båda promoti stannar kvar på scenen och vänder sig mot promotor. När den sista av de promoverade sålunda vänt sig mot promotor gör promotor tecken åt hedersdoktorerna att åter resa sig.)

Promotor säger:

Doctores honorárii et doctóres iúvenes! Ómnia faústa feliciáque vobis ex ánimi senténtia opto precórque. Útinam unicúique vestrum contíngat in vitae munerúmque currículo tam strénue eóque cum fructu eníti, ut et vobis ipsi et huic universitáti et pátriae nostrae et géneri humáno utilitáti laudíque sitis.

- Valete, doctores praeclarissimi, valete!
(Bugning mot doktorerna, därefter gest att de går och sätter sig.)

Promotor säger därefter:

- Dixi!
(Promotor går ned från parnassen, mikrofonen tas av, gör reverens för hederspodiet inkl Rektor och återvänder till sin plats.)

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
7 februari 2020

Längd
00:04:40

Visningar
463

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.