Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Samhällsvetenskapliga fakulteten

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Promotor: Cecilia Pahlberg

Quod bonum felix faustúmque sit!

Ego, Ceclilia Pahlberg, in hac régia académia oeconómiae administratóriae professor, Facultátis scientiárum sociálium legítime constitúta promótrix, ipsa oeconómiae doctrix, (Promotor höjer kransen, sätter den på sig, gör konstpaus: TVÅ SKOTT) vi múneris, quod sustíneo, primum ad te me convérto, femina ornatíssima et doctíssima, quam doctricem honóris causa creándam Facúltas scientiárum sociálium cénsuit.

Primum tibi dabo laúream corónam, deinde ánulum tibi aúreum tradam. Dénique diplómate público te a me doctricem philosóphiae creatam testábor. Peto ígitur, ut huc procedas insígnia huius dignitátis acceptúra.

(Promotor ropar nu själv upp namnet på den förste hedersdoktorn)

Michèle Lamont (promotor ropar själv upp namnet)
Salve, femina illustrissima! (handskakning)
Accipe coronam! (promotor sätter kransen på promovenden; SKOTT)
Accipe anulum! (promotor markerar endast lätt på vänster hand)
Accipe diploma! (överlämnas)

(Promovenden förs vid handen av promotor över parnassen.)

Vale, praeclarissima doctrix! (handskakning)

(Hedersdoktorn återgår till sin plats efter att ha bugat för Rektor framför katedern. Promotor övergår genast till att promovera doktorer efter examen.)

Nunc ad vos me convérto, commilitónes ornatíssimi et doctissimi, quibus post exámina iusta signa doctóris sunt tribuénda. Vi múneris, quod sustíneo, et auctoritáte, qua pólleo, vos iúbeo huc procédere, ut insígnia véstrae dignitátis accipiátis.

(Namnen uppropas av övermarskalken.)

Sebastian Ankargren

Salve! (handskakning)
Accipe coronam! (sätter kransen på promovenden. Promovenden förs av promotor över parnassen.)
Vale! (handskakning)
(Diplomet överlämnas till promovenden av marskalk.)

(Ovanstående upprepas för samtliga nedanstående personer.)

Annekatrin Deglow
Tommie Forslund
Matilda Frick
Charlotte Grech-Madin
Sophia Hatz
Malin Holm
Joshua Juvrud
Maricel L. Knechtel
Marie Sépulchre
Michal Smrek
Ylva Strömbom

(De tre sista stannar kvar på scenen och vänder sig mot promotor. När den sista av de promoverade sålunda vänt sig mot promotor gör promotor tecken åt de övriga promoverade, inkl hedersdoktorn, att resa sig i sina bänkar.)

Doctrix honorária et doctóres iúvenes!
Ómnia faústa feliciáque vobis ex ánimi senténtia opto precórque. Útinam unicuíque vestrum contíngat in vitae munerúmque currículo tam strénue eóque cum fructu eníti, ut et vobis ipsi et huic universitáti et pátriae nóstrae et géneri humáno utilitáti laudíque sitis.

(Konstpaus: TRE SKOTT)

- Valete, doctores praeclarissimi, valete!

(Bugning mot doktorerna, därefter gest att de sätter sig.)

Promotor säger därefter:

- Dixi!

(Promotor går ned från parnassen, mikrofonen tas av, bugar för hederspodiet inkl Rektor, och återvänder till sin plats.)

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
7 februari 2020

Längd
00:08:11

Visningar
264

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.