Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Utbildningsvetenskapliga fakulteten

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Promotor: Per Hansson

Quod bonum felix faustúmque sit.

Ego, Per Hansson, in hac regia académia artis educandi, praecipue compositionis atque ductus professor senior Facultátis artis eruditóriae legítime constitutus promótor, ipse philosóphiae doctor, (Promotor höjer kransen, sätter den på sig, gör konstpaus: TVÅ SKOTT) vi múneris, quod sustíneo, ad te me convérto, vir clarissime, quem doctórem honóris causa creándum Facúltas artis eruditoriae cénsuit.

Primum tibi dabo laúream coronam. Deinde ánulum tibi aúreum tradam. Denique diplómate público te a me doctórem philosóphiae creatum testabor. Peto igitur, ut huc procédas insígnia huius dignitátis acceptúrus.

(Promotor ropar själv upp namnet på hedersdoktorn.)

Michel Vandenbroeck

Salve, vir illustrissime! (handskakning)
Áccipe corónam! (promotor sätter kransen på promovenden; SKOTT)
Áccipe ánulum! (promotor markerar endast lätt på vänster hand)
Accipe diplóma! (överlämnas med vänster hand i vänster. Promotor för därefter över hedersdoktorn till andra sidan av katedern.)
Vale, praeclarissime doctor! (handskakning)

(Hedersdoktorn återgår till sin plats efter att ha bugat för Rektor och förblir stående. Promotor fortsätter direkt med hyllningstalet.)

Dóctor honorárie!
Ómnia faústa feliciáque tibi ex ánimi senténtia opto precórque. Útinam tibi contíngat in vitae munerúmque currículo tam strénue eóque cum fructu eníti, ut et tibi ipse et huic universitáti et pátriae nóstrae et géneri humáno utilitáti laudíque sis.
- Vale, doctor praeclarissime, vale!

(Bugning mot hedersdoktorn, därefter gest att han sätter sig.)

Promotor säger därefter:
- Dixi!
(Promotor går ned från parnassen, mikrofonen tas av, bugar för hederspodiet, inkl Rektor, och återvänder till sin plats.)

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
7 februari 2020

Längd
00:02:57

Visningar
186

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.