Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

TEKNISK-NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Promotor Roland Roberts

Quod bonum felix faustúmque sit! Ego, Roland Roberts, ad hanc régiam académiam geophýsicae, praecipue seismológiae professor ordinarius, Facultátis scientiárum hoc tempore legítime constitutus promotor, ipse philosóphiae doctor, (Promotor höjer kransen, sätter den på sig, gör konstpaus: TVÅ SKOTT) ad vos me nunc converto, feminae et viri ornatissmi, quos doctóres honoris causa creandos Facultas scientiárum censuit. Vi múneris, quod sustineo, vos iubeo huc procedere, ut signa doctóris accipiatis.

(Promotor ropar nu själv upp namnet på den förste hedersdoktorn)

Dino Foriani

Salve, vir illustrissime! (handskakning)
Accipe coronam! (promotor sätter kransen på promovenden; SKOTT)
Accipe anulum! (promotor markerar endast lätt på vänster hand)
Accipe diploma! (överlämnas i vänster hand. Promovenden förs av promotor över parnassen.)
Vale, praeclarissime doctor! (handskakning)
(Hedersdoktorn återgår till sin plats efter att ha bugat för Rektor framför katedern.)

(Promotor ropar nu själv upp namnet på den andra hedersdoktorn)

Karen Hanghøj

Salve, femina illustrissima! (handskakning)
Accipe coronam! (promotor sätter kransen på promovenden; SKOTT)
Accipe anulum! (promotor markerar endast lätt på vänster hand)
Accipe diploma! (överlämnas i vänster hand. Promovenden förs av promotor över parnassen.)
Vale, praeclarissima doctrix! (handskakning)
(Hedersdoktorn återgår till sin plats efter att ha bugat för Rektor framför katedern.)

(Promotor ropar nu själv upp namnet på den tredje hedersdoktorn)

Judith Mank

Salve, femina illustrissima! (handskakning)
Accipe coronam! (promotor sätter kransen på promovenden; SKOTT)
Accipe anulum! (promotor markerar endast lätt på vänster hand)
Accipe diploma! (överlämnas i vänster hand. Promovenden förs av promotor över parnassen.)
Vale, praeclarissima doctrix! (handskakning)
(Hedersdoktorn återgår till sin plats efter att ha bugat för Rektor framför katedern.)

(Promotor ropar nu upp namnet på den fjärde hedersdoktorn)

Cumrun Vafa

Salve, vir illustrissime! (handskakning)
Áccipe corónam! (promotor sätter kransen på promovenden; SKOTT)
Áccipe ánulum! (promotor markerar endast lätt på vänster hand)
Accipe diplóma! (överlämnas i vänster hand i vänster; Promovenden förs av promotor över Parnassen)
Vale, praeclarissime doctor! (handskakning)
(Hedersdoktorn återgår till sin plats efter att ha bugat för Rektor framför katedern.)

(Promotor övergår genast till att promovera doktorer efter examen.)

Ad vos me dénique converto, huius Almae Matris caríssima proles, quibus post examina iusta signa doctoris philosóphiae et technológiae tribuenda sunt. Ergo, commilitónes honoratissimi, iam vos iubeo huc procédere, ut signa doctóris accipiátis.

(Namnen uppropas av övermarskalken)

Stavros Aronis

Salve! (handskakning)
Accipe coronam! (promotor sätter kransen på promovenden. Promovenden förs av promotor över parnassen.
Vale! (handskakning)
(Diplomet överlämnas till promovenden av marskalk.)

(Ovanstående upprepas för alla nedanstående personer.)

Nicholas Baltzer
Barbara Bruckner
Gong Cheng
Klev Diamanti
Kristina von Fieandt
Alessandro Georgoudis
Magnus Heldin
Dorothea Ledinek
Tegan Corinne Levendal
Annika Linkhorst
Filipe Mussini
Mikael Mårtensson
Monica Norberg
Anna Nydahl
Dimitra Peirasmaki
Zhen Qiu
Andreas Rocén
Silvia Salas Romero
Mia Sterby
Rui Sun
Maria Vall
Ernesto Vargas Catalan
Frederic Wagner
Fredrik Wahlberg
Chenyu Wen
Jie Zhao
Christofer Östlin

(De tre sista stannar kvar på scenen och vänder sig mot promotor. När den sist promoverade sålunda vänt sig mot promotor gör promotor tecken åt de övriga promoverade, inkl hedersdoktorerna, att resa sig.)

Doctores honorárii et doctores iúvenes!
Ómnia faústa feliciáque vobis ex ánimi senténtia opto precórque. Útinam unicúique vestrum contíngat in vitae munerúmque currículo tam strénue eóque cum fructu eníti, ut et vobis ipsi et huic universitáti et pátriae nostrae et géneri humano utilitáti laudíque sitis. (Konstpaus: TRE SKOTT)

-Valete, doctóres praeclarissimi, valete!
(Bugning mot doktorerna, därefter gest att de sätter sig.)

Promotor säger därefter:
-Dixi!
(Promotor går ned från parnassen, mikrofonen tas av, bugar för hederspodiet, inkl. Rektor, och återvänder till sin plats.)

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
7 februari 2020

Längd
00:14:40

Visningar
383

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.