Reflekterande Sammanhållande Seminarier


Med en program- och terminsövergripande reflekterande seminarieserie ökar vi utbytet mellan såväl studenter som lärare. Genom reflektion och samtal utbyter studenterna erfarenheter och inspirerar varandra. Varje termin diskuteras ett på förhand bestämt tema som utarbetats i nära samarbete med studentkåren. RefSa ger såväl studenter som lärare en bättre helhetsbild av våra utbildningsprogram och studenterna blir bättre förberedda för sitt kommande yrke.

Logga in