Manage Calendars# Calendar name Department Year
1. Akademiska högtider Ledningsstöd 2024
2. ALF-frågor Ledningsstöd 2024
3. Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar Forskningsstöd 2024
4. Kurs- och programutbud Utbildningsstöd 2024
5. Vetenskapsområdets kalender – fakultetskollegium Ledningsstöd 2024
6. Vetenskapsområdets kalender – farmaceutiska fakulteten Utbildningsstöd 2024
7. Vetenskapsområdets kalender – medicinska fakulteten Ledningsstöd och utbildningsstöd 2024
8. Vetenskapsområdets kalender – områdesgemensamma nämnder och kommittéer Utbildningsstöd 2024
9. Vetenskapsområdets kalender – ON och AU ledningsstöd 2024
10. Vetenskapsområdets kalender – programkommittéer Utbildningsstöd 2024
11. Vetenskapsområdets kalender – programutskott Utbildningsstöd 2024
12. Akademiska högtider Ledningsstöd 2025
13. Vetenskapsområdets kalender - fakultetskollegium Ledningsstöd 2025
14. Vetenskapsområdets kalender - fakultetskollegium Ledningsstöd 2025
15. Vetenskapsområdets kalender - områdesgemensamma nämnder och kommittéer Utbildningsstöd 2025
16. Vetenskapsområdets kalender – ON och AU Kansliet för medicin och farmaci 2025
Manage Calendar Events

OR


# Event name Event Calendar Event Date/Month
Report a bug