Manage Calendars# Calendar name Department Year
1. Akademiska högtider och märkesdagar ledningsstöd 2021
2. ALF-frågor ledningsstöd 2021
3. Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar forskningsstöd 2021
4. Kurs- och programutbud Utbildningsstöd 2021
5. Stipendier och utlysningar ledningsstöd 2021
6. Vetenskapsområdets kalender - farmaceutiska fakulteten Utbildningsstöd 2021
7. Vetenskapsområdets kalender - områdesgemensamma nämnder och kommittéer Utbildningsstöd 2021
8. Vetenskapsområdets kalender - ON och AU ledningsstöd 2021
9. Vetenskapsområdets kalender - prefektmöten, kollegier m.m. Ledningsstöd 2021
10. Vetenskapsområdets kalender - programkommittéer Utbildningsstöd 2021
11. Vetenskapsområdets kalender-medicinska fakulteten ledningsstöd och utbildningsstöd 2021
12. ALF-frågor Ledningsstöd 2022
13. Stipendier och utlysningar Ledningsstöd 2022
14. Vetenskapsområdets kalender - ON och AU ledningsstöd 2022
Manage Calendar Events

OR


# Event name Event Calendar Event Date/Month
Report a bug