Manage Calendars# Calendar name Department Year
1. Akademiska högtider och märkesdagar ledningsstöd 2021
2. ALF-frågor ledningsstöd 2021
3. Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar forskningsstöd 2021
4. Kurs- och programutbud Utbildningsstöd 2021
5. Stipendier och utlysningar ledningsstöd 2021
6. Vetenskapsområdets kalender - farmaceutiska fakulteten Utbildningsstöd 2021
7. Vetenskapsområdets kalender - områdesgemensamma nämnder och kommittéer Utbildningsstöd 2021
8. Vetenskapsområdets kalender - ON och AU ledningsstöd 2021
9. Vetenskapsområdets kalender - prefektmöten, kollegier m.m. Ledningsstöd 2021
10. Vetenskapsområdets kalender - programkommittéer Utbildningsstöd 2021
11. Vetenskapsområdets kalender-medicinska fakulteten ledningsstöd och utbildningsstöd 2021
12. ALF-frågor Ledningsstöd 2022
13. Stipendier och utlysningar Ledningsstöd 2022
14. Vetenskapsområdets kalender - ON och AU ledningsstöd 2022
Manage Calendar Events

OR


# Event name Event Calendar Event Date/Month
1. VR, projects, MH Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar 2021-03-17
2. Göran Gustafssons stiftelser Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar 2021-01-28
3. Swedish Brain Foundation Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar 2021-03-02
4. VR, projects, NE Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar 2021-04-13
5. ERC Advanced grants Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar 2021-08-31
6. Åke Wibergs stiftelse Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar September
7. ERC, Starting grants Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar 2021-04-08
8. ERC, Consolidator grants Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar 2021-04-20
9. SSMF Large grant Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar 2021-04-15
10. SSMF Postdoctoral grants Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar 2021-11-15
11. Swedish Cancer Society Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar 2021-04-29
12. Forte Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar 2021-02-04
13. Swedish Childhood Cancer Foundation Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar September
14. Swedish Heart Lung Foundation Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar 2021-02-10
15. Swedish Heart Lung Foundation Ansökningsperiod större nationella och internationella utlysningar 2021-05-18
Report a bug