Projektportal

Projektportal

Välkommen till Farmaceutiska fakultetens projektportal, en samlingsplats för information om tidigare, pågående och möjliga framtida fördjupningsprojekt. Här kan handledare annonsera för att söka intresserade studenter för kommande projekt, och studenter kan läsa om olika projekt som finns att söka till fördjupningsprojektet.

Om du är en nyfiken besökare kan du läsa om de olika projekten under menyn "Lista projekt" till vänster. Som student eller handledare börjar du med att logga in, så får du mer information om vad du kan göra och hur.

Sedan höstterminen 2020 genomför Farmaceutiska fakulteten tester där projektportalens funktioner testas på en begränsad studentgrupp. Om du som besöker portalen har tankar och idéer om portalens funktioner, eller om du upplever att något inte fungerar som det borde, hör gärna av dig till oss som arbetar med detta. Du hittar kontaktinformation via menyn "Om denna webbplats" till vänster.

Anmälan ska ske senast 15 oktober 2023, för mer information hänvisas till programsidorna i Studium. Projektportalen öppnar för ansökningar 1 oktober 2023.
Welcome to the project portal of the Faculty of Pharmacy, which is a hub for information about previous, existing and future possible projects. Supervisors can here advertise for motivated students for their coming projects, and students can read here about what different research projects that are being offered for the project courses

If you are interested, you can read about the different research projects under the menu "Lista projekt" on your left. As a student or supervisor, you begin by logging into the portal, and then you will be provided with more information on what you can do and how.

Since the autumn term 2020, the faculty of pharmacy conducts tests where the project portal's functions are being tested for a limited student group. If you as a user have thoughts or ideas about the functions of the portal, or if you are experiencing problems with some of its functions, please let us who is working with the portal know. You find our contact information via the menu "Om denna webbplats" on your left.

Registrations should be submitted latest at the 15th October 2023, for more information please see the program pages on Studium. The application process will open the 1st of October.

© 2022 Uppsala universitet | Teknisk support