Projektportal

Utveckling av analysmetoder för oligonukleotider

Terrmin

HT21

Beskrivning

Oligonukleotider analyseras traditionellt med jonbyteskromatografi eller jonparskromatografi. Syftet med detta projekt är att utveckla en analysmetod baserad på kromatografisk separation med en sk mixed-mode kolonn; en stationärfas som innehåller grupper för både hydrofob och elektrostatisk interaktion.

Huvudområde

Farmaceutisk vetenskap

Ämne

Analytisk farmaceutisk kemi

Typ

Laborativ studie

Företag

Inst. Läkemedelskemi

Ort/Plats

BMC

Handledarens namn

Jakob Haglöf

Handledarens e-post

jakob.haglof@ilk.uu.se

Institution

Program

Kurs

Omfattning/hp

30hp

Hur många studenter kan antagas för detta projekt?

1

© 2022 Uppsala universitet | Teknisk support