Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Uppsala universitets webb-TV

Kontaktperson: Gunilla Sthyr
Det finns 412 filmer i denna kanal

Installationsföreläsningar 2010 - Gail Ramsay, Arabiskt bloggande

Forskningspresentation ur Uppsala universitets skrift: Nya professorer - Installation hösten 2010: Gail Ramsay, Professor i arabiska

I min forskning har jag studerat modern arabisk litteratur, särskilt sambandet mellan litteratur och samhälle. Från litteraturen har jag gått vidare till att studera arabiska medier och då koncentrerat mig på arabisk satellit-TV och arabiskt bloggande.

Inom den arabiska litteraturen har jag studerat det egyptiska samhället genom den egyptiska romantiska författaren Y?suf al-Sib?`?s romaner. Han skrev dessa romaner under presidenterna Gamal Abdel Nassers och Anwar Sadats tid vid makten. Genom att studera en populär egyptisk författares romaner mot bakgrund av samtida sociala och ekonomiska förhållanden samt politiska skeenden visade jag hur romanernas romantiska, socialkritiska och samtidshistoriska handlingar fängslade unga läsare i tidens Egypten. Många kvinnor tilltalades av den kritik som framfördes mot de patriarkala normer som dominerade deras liv. Författaren använde också en förenklad form av skriftspråket, modern standardarabiska, något nytt i litterära framställningar. Detta gjorde att han utsattes för kritik från kultureliten och kritikerna men bidrog till att öka litteraturens tillgänglighet i samhället.

Jag har även studerat framväxten av en modern skönlitteratur vid Persiska viken. Min forskning visar att den litteratur som där tar form präglas av en traditionell patriarkal samhällsstruktur, globalisering, en forcerad industrialisering och en strävan att skapa moderna, nationella identiteter. Bland annat har jag visat att kvinnors litteratur kastar ljus över de nya problem som de ställs inför när beduinsamhällena hastigt förvandlas till urbaniserade storstadssamhällen med kärnfamiljen som norm, samtidigt som de gamla traditionerna fortsättar att styra människors liv. I det traditionella samhället behövde kvinnorna inte vara ensamma, eftersom familj och släkt levde tillsammans och inte i separata kärnfamiljer, som i det moderna storstadssamhället. Nu har visserligen många kvinnor det gott materiellt sett. Men eftersom traditionerna i hög grad styr deras liv, kan exempelvis kvinnor som inte får ge sig ut ensamma utan sin make eller en annan manlig anförvant, bli isolerade och ensamma

I min forskning om Al-Jazeera, den största arabiska satellit-TV-kanalen, har jag analyserat ett av kanalens mest uppmärksammade debattprogram och visat att programmet stöder sig mot en anda av traditionell arabnationalism. När det gäller den arabiska bloggosfären undersöker jag hur vi kan forska om detta globala, sociala medium, hur det förhåller sig till traditionella medier och om arabiskt bloggande är ett effektivt instrument för ökat medborgarinflytande i arabiska samhällen.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Gunilla Sthyr, Enheten för press och redaktion

Uppdaterad
25 november 2010

Längd
00:22:09

Visningar
5889

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Välkommen till UU-Play! Här visas ett urval av alla webbfilmer som gjorts inom Uppsala universitet.

Fler filmer i denna kanal