Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Uppsala universitets webb-TV

Kontaktperson: Gunilla Sthyr
Det finns 412 filmer i denna kanal

Installationsföreläsningar 2010 - Nils Brunsson, En organiserad värld

Forskningspresentation ur Uppsala universitets skrift: Nya professorer - Installation hösten 2010: Nils Brunsson, Professor i företagsekonomi

Min forskning har huvudsakligen varit inriktad på att förstå hur organisationer fungerar i praktiken, vare sig det är frågan om företag, förvaltningar eller föreningar. Jag har forskat om beslutsprocesser i organisationer. Ett vanligt antagande är att beslut enbart handlar om att välja vad man ska göra, men beslut har också andra orsaker och effekter. Beslut påverkar t. ex. vilket ansvar olika medlemmar i en organisation får, och de har betydelse för vilket intryck utomstående får av organisationen. Jag har bl. a. undersökt varför beslut ofta fattas på ett irrationellt sätt och varför organisationer ibland handlar tvärtemot vad de beslutat.

Ett annat av mina forskningsområden har varit organisatoriska reformer, dvs. försök att förbättra organisationers arbetssätt genom t.ex. omorganisationer och införande av nya styrsystem. Jag har försökt förklara varför sådana reformer genomförs, varför de får ett visst innehåll och vilka resultat de ger. Reformer framstår ofta som mycket lockande för höga chefer, bl. a. därför att de utlovar förändringar som skulle få organisationen att likna allmänt omfattade ideal. Det finns dock en tendens att reformer inte får lika positiva resultat som förväntat, något som lätt leder till nya reformförsök.

På senare år har jag forskat om hur organisationer fungerar när de inte har individer utan andra organisationer som medlemmar. Sådana organisationer som EU, Svenskt Näringsliv eller FIFA fungerar på annat sätt än enskilda stater, företag eller fotbollsklubbar. Jag är också intresserad av sådan organisering som sker utanför formella organisationer. Jag forskar därför om standardiseringsprocesser och standarders betydelse i det moderna samhället, och jag leder ett forskningsprogram om hur marknader organiseras.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Gunilla Sthyr, Enheten för press och redaktion

Uppdaterad
18 november 2010

Längd
00:17:05

Visningar
3717

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Välkommen till UU-Play! Här visas ett urval av alla webbfilmer som gjorts inom Uppsala universitet.

Fler filmer i denna kanal