Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Uppsala universitets webb-TV

Kontaktperson: Gunilla Sthyr
Det finns 412 filmer i denna kanal

Installationsföreläsningar 2010 - Mats Edenius, Kunskap och gränser - förskjutningar i informationssamhället

Forskningspresentation ur Uppsala universitets skrift: Nya professorer - Installation hösten 2010: Mats Edenius, Professor i informationssystem

Min forskning har tagit sin utgångspunkt i hur nutida informationsteknologi används såväl privat som i yrkeslivet. Jag har bland annat studerat hur e-post, Intranet, registerprogram, kvalitetssystem, sociala medier samt ?smarta? hemteknologier och mobiltelefoner används. Fokus har legat på snittet mellan informationsteknologi, människor och organiserande. Jag har sökt förstå hur nya informationsteknologiska lösningar samspelar med och utgör grunden för organiserande och det sätt på vilket vi styr och leder organisationer. Med ett postpositivistiskt anslag har mina resultat inte alltid givit entydiga och enkla råd utifrån en given bakgrund. Jag bärs av en övertygelse om vikten av att också uppmärksamma vad som händer då ny informationsteknologi sätts i spel och att utröna basen för dess förutsättningar ? detta som komplement till konventionella ansatser med sina belägg och kvitton. En sådan ansats ger möjlighet att förstå hur inpräntade och befästa handlings- och tankemönster uppstår liksom hur dessa mönster utgör såväl möjligheter som begränsningar. Genom att lyfta fram och tydliggöra hur informationsteknologin lever i symbios med omdaningen av samhället och yrkeslivet utgör även mina resultat grunden för handling. Därmed blir min forskning även praktiskt gångbar.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Gunilla Sthyr, Enheten för press och redaktion

Uppdaterad
18 november 2010

Längd
00:16:33

Visningar
3646

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Välkommen till UU-Play! Här visas ett urval av alla webbfilmer som gjorts inom Uppsala universitet.

Fler filmer i denna kanal