Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Uppsala universitets webb-TV

Kontaktperson: Gunilla Sthyr
Det finns 412 filmer i denna kanal

Forskar Grand Prix 2017, del4

Gräsmattan ? är den så grön som vi tror?
MARIA IGNATIEVA

Jag forskar om mångfald i stadsmiljön samt landskapsarkitekturens design och historia.

Gräsmattan är en av de mest dominerande och synliga delarna i det urbana landskapet världen över. Gräsmattor kräver stor resursanvändning och mycket skötsel. I Sverige täcker gräsmattor en yta lika stor som Mälaren eller 0,6-0,9 % av landets yta. I LAWN projektet undersöker jag och mitt team gräsmattans roll i stadsplanering, formgivning och förvaltning av utemiljöer. Resultatet från fallstudier i Malmö, Uppsala och Göteborg visar att den positiva kolsänkan som gräsmattor har, förminskas av klippning, bevattning och gödning. Detta eftersom de förbrukar arbetstid, fossila bränslen och orsaker utsläpp av växthusgaser. Den vanliga bruksgräsmattan har en lägre biologisk mångfald om de jämförs med mer ängslika gräsytor.

Min forskning visar tydligt att de sociala aspekterna och estetiska preferenser påverkar beslutsfattande inom planering och förvaltning. Det finns ett trängande behov av att utmana det existerande paradigmet om den ?ideala gräsmattan? och gå mot mer uthålliga, resurssparande och mindre kostsamma lösningar som bygger på den inhemska ängsfloran.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Gunilla Sthyr, Enheten för press och redaktion

Uppdaterad
3 oktober 2017

Längd
00:10:41

Visningar
3277

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Välkommen till UU-Play! Här visas ett urval av alla webbfilmer som gjorts inom Uppsala universitet.

Fler filmer i denna kanal