Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Var har jag varit och vad gjorde jag där? Om människans minne och hjärna.

Hedvig Söderlund, Psykologi med inriktning mot människans minne

När man till vardags talar om minne tänker de flesta på minnet för personliga händelser, det så kallade episodiska minnet. Tack vare detta minne vet vi vad vi har varit med om i livet, och vilka vi är. För att kunna komma ihåg så komplexa saker som personliga händelser är många delar av hjärnan involverade, men en hjärnstruktur som är central är hippocampus. Hippocampus är en sjöhästformad struktur mitt inne i hjärnan, som bland annat har till uppgift att koppla samman de delar ett minne kan bestå av (till exempel synintryck, lukt och en känsla), och hålla reda på var i hjärnan dessa delar finns lagrade. Hippocampus har också en viktig roll i så kallat spatialt minne, ett minne som bland annat tar sig uttryck i lokalsinne. Spatialt minne ingår också i episodiskt minne, då vi ofta minns var en viss händelse utspelat sig. Över lag syftar min forskning till att förstå hur minne fungerar och är organiserat i hjärnan och hippocampus. Ett tema är hur just episodiskt och spatialt minne är organiserat i hippocampus. Jag undersöker till exempel om det är skillnad mellan främre och bakre, vänster och höger, och andra underregioner i hippocampus vad gäller deras roll i episodiskt och spatialt minne. Ett annat tema är hur episodiskt och/eller spatialt minne och hippocampus och resten av hjärnan påverkas av olika faktorer så som åldrande, alkohol, depression och olika gener, däribland APOE som har kopplingar till Alzheimers sjukdom. Ett tredje tema är eventuella könsskillnader i episodiskt och spatialt minne, och hur dessa tar sig uttryck i hippocampus och resten av hjärnan.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
16 november 2017

Längd
00:15:47

Visningar
5444

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.