Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Intåg, välkomsthälsning och föreläsning

Ceremonimästaren, som står i dörren till aulan, gör kl 12.15 först tecken till dirigenten, director musices, att börja musiken, därefter tecken till studenternas övermarskalk att börja processionen.

Processionsordning (första processionsföljden):
1. Studenternas övermarskalk.
2. Studenternas fanborg.
3. Curator curatorum och vice, Custos Pecuniae, Studentkårernas ordf och vice. Därefter nationernas kuratorer.
4. Promotionens övermarskalk följd av två bitr övermarskalkar.
5. Promotores (9 pers). Två och två i följande fakultetsordning: teologiska fakulteten & juridiska fakulteten, medicinska fakulteten & farmaceutiska fakulteten, historisk-filosofiska fakulteten & språkvetenskapliga fakulteten samt samhällsvetenskapliga fakulteten & utbildningsvetenskapliga fakulteten. Sist ensam följer promotor för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
6. Närvarande hedersdoktorer (17 pers).
7. Pristagare (12 pers).
8. Doktorer efter avlagda prov i fakultetsordning och därinom i bokstavsordning.

Processionsordning (andra processionsföljden):
9. Pedellen
10. Cursorerna
11. Värdarna med honoratiores
12. Promotionens bitr övermarskalkar
13. Övriga inbjudna gäster
14. Professores emeriti
15. Teologiska fakultetens lärare
16. Juridiska fakultetens lärare
17. Medicinska fakultetens lärare
18. Farmaceutiska fakultetens lärare
19. Samhällsvetenskapliga fakultetens lärare
20. Historisk-filosofiska fakultetens lärare
21. Språkvetenskapliga fakultetens lärare
22. Utbildningsvetenskapliga fakultetens lärare
23. Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens lärare
24. Tidigare promoverade doktorer
25. Vid universitetet anställda tjänstemän
26. Ceremonimästaren

Ceremonimästaren, som går sist i processionen, går upp och ställer sig framför katedern och ger, när läget kan betraktas som lugnt i salen, genom en bugning tecken till Rektor att sätta sig. Ceremonimästaren ger därefter tecken till hela publiken att sätta sig.

Kort välkomsthälsning av Rector magnifica, professor Eva Åkesson, som går upp i talarstolen när musiken tystnat.

Medan rektor återgår till sin plats på hederspodiet, träder Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens promotor, professor Roland Roberts, upp till katedern och håller promotionsföreläsningen. Kransen placeras på katedern med spetsen framåt. Han adresserar sig till "Rector Magnifica, Fru Ärkebiskop, Herr Landshövding, Ärade åhörare". Han gör härvid detta å alla promotorernas vägnar, varför han och de andra sedan inte skall upprepa några harangeringar under promotionsakten.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
5 februari 2020

Längd
00:35:34

Visningar
264

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.