Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Juridiska fakulteten

JURIDISKA FAKULTETEN

Promotor: Charlotta Zetterberg

Ärade åhörare!
Mitt uppdrag som promotor är mig givet av Juridiska fakulteten.
Våra föregångare instiftade den högtidliga rit genom vilken värdigheten som juris doktor överlämnas, och vilken här i dag skall utföras. Insignierna för en juris doktor är tre: Hatten, värdighetens och frihetens tecken; Den gyllene ringen, insigniet för samma frihet och för troheten, genom vilken någon förenas med rätten och lagfarenheten; Diplomet, intyget om den vunna värdigheten.

I Juridiska fakultetens namn vänder jag mig först till Er som fakulteten vill knyta till sin forskningsgemenskap och därför har utsett till hedersdoktor.

Jag Charlotta Zetterberg, professor i miljörätt vid detta Uppsala universitet, av Juridiska fakulteten utsedd till promotor, själv juris doktor (promotor höjer hatten, sätter den på sig, gör konstpaus; TVÅ SKOTT) ber Er därför att träda fram till mig för att mottaga tecknen på den värdighet som från och med nu tillkommer Er:

Hans Petter Graver
Var hälsad! (handslag)
Mottag hatten! (promotor sätter hatten på promovenden, SKOTT)
Mottag ringen! (promotor endast markerar lätt på vänster hand)
Mottag diplomet! (överlämnas till vänster hand)

(Promotor fattar med högra handen promovendens högra och för därefter över hedersdoktorn till andra sidan av katedern.)

Farväl, juris doktor! (handslag)

(Hedersdoktorn bugar för Rektor och återvänder till sin plats. Promotor fortsätter genast med doktor efter avlagda prov.)

Jag vänder mig härefter till er, som efter avlagda prov är berättigade att promoveras till juris doktor. Till er utdelas samma tecken. Jag ber er nu att träda fram och av mig mottaga hatten och diplomet.

(Övermarskalken ropar upp namnen)

Agnes Hellner

Var hälsad! (handskakning)
Mottag hatten! (promotor sätter hatten på promovenden, SKOTT)
Promovenden förs av promotor över parnassen.
Farväl! (handskakning)

(Diplomet överlämnas till promovenden av marskalk. Doktorn stannar kvar på podiet vid mattkanten efter bugning och inväntar kollegan)

Pontus Winther

Var hälsad! (handskakning)
Mottag hatten! (promotor sätter hatten på promovenden, SKOTT)
Promovenden förs av promotor över parnassen.
Farväl! (handskakning)

(Diplomet överlämnas till promovenden av marskalk. Doktorn stannar kvar på podiet vid kollegan efter bugning för rektor och promotor ger tecken till hedersdoktorn att resa sig. När hedersdoktorn rest sig, fortsätter promotor med sitt hyllningstal)

Ärade Hedersdoktor och Doktorer efter avlagda prov!

Jag är glad över att få vara den första att lyckönska er till den nya värdighet, som ni vunnit genom insatser av tid, andlig styrka och energi. Måtte er vetenskapliga insikt även i fortsättningen göra er själva, vårt universitet och vårt land heder. Samt vara mänskligheten till gagn. Gånge det eder alltid väl!

-Farväl doktorer!

(Bugning mot doktorerna, därefter gest att de sätter sig.)

Promotor säger därefter:
-Därmed är mitt uppdrag som promotor fullgjort!

(Promotor går ned från parnassen, mikrofonen tas av, bugar för hederspodiet och Rektor samt återvänder till sin plats.)

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
5 februari 2020

Längd
00:04:33

Visningar
74

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.