Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Medicinska fakulteten

MEDICINSKA FAKULTETEN

Promotor: Ulf Gyllensten

Ärade åhörare!

Mitt uppdrag som promotor är mig givet av Medicinska fakulteten.

Jag vänder mig först till Er, som fakulteten vill knyta till sin forskningsgemenskap och därför har utsett till hedersdoktor. Av mig kommer Ni att mottaga tre tecken: hatten, den gyllene ringen samt diplomet.

Jag Ulf Gyllensten, professor i medicinsk molekylärgenetik vid detta Uppsala universitet, själv filosofie doktor (promotor höjer hatten, sätter den på sig, gör konstpaus: TVÅ SKOTT) ber Er därför härmed att en efter en träda fram till mig.

(Promotor ropar själv upp namnet på den förste hedersdoktorn.)

John Lee Cox

Var hälsad! (handslag)
Mottag hatten! (promotor sätter hatten på promovenden; SKOTT)
Mottag ringen! (promotor markerar endast lätt på vänster hand)
Mottag diplomet! (överlämnas i vänster hand)

(Promovenden förs av promotor över parnassen.)

Farväl, medicine doktor! (handskakning)
(Hedersdoktorn bugar för rektor och återvänder till sin plats.)

(Promotor ropar själv upp namnet på den andra hedersdoktorn.)

Ingeborg Hochmair-Desoyer

Var hälsad! (handslag)
Mottag hatten! (promotor sätter hatten på promovenden; SKOTT)
Mottag ringen! (promotor markerar endast lätt på vänster hand)
Mottag diplomet! (överlämnas i vänster hand)

(Promovenden förs av promotor över parnassen.)

Farväl, medicine doktor! (handskakning)
(Hedersdoktorn bugar för rektor och återvänder till sin plats.)

(Promotor ropar själv upp namnet på den tredje hedersdoktorn.)

Stacy Loeb

Var hälsad! (handslag)
Mottag hatten! (promotor sätter hatten på promovenden; SKOTT)
Mottag ringen! (promotor markerar endast lätt på vänster hand)
Mottag diplomet! (överlämnas i vänster hand)

(Promovenden förs av promotor över parnassen.)

Farväl, medicine doktor! (handskakning)
(Hedersdoktorn bugar för rektor och återvänder till sin plats.)

(När hedersdoktorn återvänt till sin plats, fortsätter promotor direkt med Doktorer
efter avlagda prov)

Jag vänder mig därefter till er, som efter avlagda prov skall promoveras till doktorer. Till er utdelas samma tecken. Jag ber er nu att en efter en träda fram och av mig mottaga hatten och diplomet.

(Övermarskalk ropar upp namnen.)

Lisa Albrecht

Var hälsad! (handskakning)
Mottag hatten! (promotor sätter hatten på promovenden)

(Promovenden förs av promotor över parnassen.)
Farväl! (handskakning)

(Diplomet överlämnas till promovenden av marskalk.)

(Ovanstående upprepas sedan för alla nedanstående personer.)

Caroline Bengtsson
Erik Berglund
Gerrit Brandis
Louise Dubois
Oskar Eriksson
Karolina Gullsby
Jan Hoeber
Mirjam Ljunggren
Elisabet Lundmark
Hannes Manell
Jessika Nordin
Ingrid Jönson Ring
Martin Löfling Skogar
Gustaf Starlander
Maria Stenman
Fredrik Sundbom
Fredrik Tamsen
Amela Trbakovic

(De tre sista stannar kvar på scenen och vänder sig mot promotor.)

(När den sista av de promoverade sålunda vänt sig mot promotor gör promotor tecken åt de övriga promoverade, inkl hedersdoktorerna, att resa sig i sina bänkar.)

Ärade hedersdoktorer och doktorer efter avlagda prov!
Jag lyckönskar er till er nya värdighet, som ni vunnit genom insatser av tid, andlig styrka och energi. Måtte er vetenskapliga insikt även i fortsättningen göra er själva, ert universitet och ert land heder och vara till gagn för mänskligheten.

(Konstpaus: TRE SKOTT)

-Gånge det eder alltid väl, medicine doktorer!

(Bugning mot doktorerna, därefter gest att de sätter sig.)

Promotor säger därefter:
-Härmed är mitt uppdrag som promotor fullgjort.

(Promotor går ned från parnassen, mikrofonen tas av, bugar för hederspodiet och Rektor samt återvänder till sin plats.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
5 februari 2020

Längd
00:11:42

Visningar
169

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.