Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Farmaceutiska fakulteten

FARMACEUTISKA FAKULTETEN

Promotor: Anna Orlova

Ärade åhörare!
Mitt uppdrag som promotor är mig givet av Farmaceutiska fakulteten.

Jag Anna Orlova, professor i preklinisk utveckling av popipeptidbaserade radiofarmaka vid detta Uppsala universitet, själv medicine doktor, (Promotor höjer hatten, sätter den på sig, gör konstpaus: TVÅ SKOTT) vänder jag mig först till Er som fakulteten velat knyta till sin forskningsgemenskap och därför kallat till farmacie hedersdoktor.

Tecknen för en farmacie doktor är tre: hatten, frihetens symbol, den gyllene ringen, insigniet på troheten mot vetenskapen, och diplomet, det skrivna beviset på Er nya värdighet. Jag ber Er nu att träda fram till mig.

(Promotor ropar själv upp namnet på hedersdoktorn.)

Elizabeth de Lange

Var hälsad! (handslag)
Mottag hatten! (promotor sätter hatten på promovenden; SKOTT)
Mottag ringen! (promotor markerar endast lätt på vänster hand)
Mottag diplomet! (överlämnas i vänster hand)

(Promovenden förs av promotor över parnassen.)
Farväl, farmacie doktor! (handskakning) Hedersdoktorn bugar för rektor och återvänder till sin plats. (När hedersdoktorn återvänt till sin plats, fortsätter promotor direkt med doktorer efter avlagda prov)

Jag vänder mig nu till er, som efter avlagda prov är berättigade att promoveras till doktor vid denna fakultet. Tecknen är för er desamma. Jag ber er nu att träda fram en och en och av mig mottaga hatten och diplomet.

Övermarskalken ropar upp namnen.

Linda Alskär

Var hälsad! (handskakning)
Mottag hatten! (sätt på hatten)
Promovenden förs av promotor över parnassen.
Farväl! (handskakning)
(Diplomet överlämnas till promovenden av marskalk.)

(Ovanstående upprepas för varje nedanstående person)

Ari Brekkan
Khadijah Edueng
Erik Jacobsson
Bogdan Mitran
Erik Nylander
Maria Rosestedt
Siti Maisharah Sheikh Ghadzi
Christine Wegler

De tre sista stannar kvar på scenen vid mattkanten och vänder sig mot promotor. Promotor gör tecken åt hedersdoktorn och övriga nypromoverade att resa sig.

Promotor säger:
Jag lyckönskar er till den nya värdighet, som ni vunnit genom insatser av tid, andlig styrka och energi. Måtte er vetenskapliga insikt även i fortsättningen vara er själva, ert universitet, ert land och människosläktet till gagn och heder.
(Konstpaus: TRE SKOTT)
Gånge det eder alltid väl!

-Farväl, farmacie doktorer!
(Bugning mot doktorerna, därefter gest att de sätter sig.) Promotor säger därefter:
-Härmed är mitt uppdrag som promotor fullgjort.
(Promotor går ned från parnassen, mikrofonen tas av, bugar för hederspodiet och Rektor samt återvänder till sin plats.)

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
5 februari 2020

Längd
00:07:09

Visningar
126

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.