Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Historisk-filosofiska fakulteten

HISTORISK-FILOSOFISKA FAKULTETEN

Promotor: Sven Widmalm

Quod bonum, felix faustúmque sit!

Ego, Sven Widmalm, in hac régia académia históriae notiónum atque doctrínae professor ordinarius, Facultátis Historico-Philosóphicae legítime constitútus promotor, ipse philosóphiae doctor, (Promotor höjer kransen, sätter den på sig, gör konstpaus: TVÅ SKOTT) vi múneris, quod sustíneo, primum ad vos me converto, femina clarissima atque vir clarissime, quos doctóres honóris causa creándos Facúltas Historico-Philosóphica cénsuit.

Primum vobis dabo laúream corónam, deinde ánulum vobis aúreum tradam. Dénique diplómate público vos a me doctóres philosóphiae creatos testábor. Peto ígitur, ut huc procédatis insígnia huius dignitátis acceptúri.

(Promotor ropar själv upp namnet på den första hedersdoktorn.)

Petra Broomans (promotor säger själv namnet)
Salve, femina illustrissima! (handslag)
Áccipe corónam! (promotor sätter kransen på promovenden; SKOTT)

Áccipe ánulum! (promotor rör vid handen)
Accipe diplóma! (överlämnas, promovenden handleds över Parnassen)
Vale, praeclarissima doctrix! (handslag, hedersdoktorn bugar för rektor och återvänder till sin plats.)

(Promotor ropar själv upp namnet på den andre hedersdoktorn.)

Peter Wollny (promotor säger själv namnet)
Salve, vir illustrissime! (handslag)
Áccipe corónam! (promotor sätter kransen på promovenden; SKOTT)

Áccipe ánulum! (promotor rör vid handen)
Accipe diplóma! (överlämnas, promovenden handleds över Parnassen)
Vale, praeclarissime doctor! (handslag, hedersdoktorn bugar för rektor och återvänder till sin plats.)

(Promotor fortsätter direkt med Doktorer efter avlagda prov.)

Nunc ad vos me convérto, fémina ornatíssima doctissimáque et viri ornatíssimi atque doctíssimi, quibus post exámina iusta signa doctóris sunt tribuénda. Vi múneris, quod sustíneo, et auctoritáte, qua pólleo, vos iúbeo huc procédere, ut insígnia vestrae dignitátis accipiátis.

(Övermarskalken ropar upp namnen)

Erik Bengtson

Salve! (handskakning)
Accipe coronam! (Promotor sätter på promovenden kransen. Promovenden förs av promotor över parnassen.)
Vale! (Handskakning. Diplomet överlämnas till promovenden av marskalk.)

(Ovanstående upprepas för nedanstående personer)

Frida Buhre
Alexander Engström
Nils Petter Hellström
Jhonny Thérus
Christoffer Åhlman

(De tre sista promoverade stannar vid mattkanten. När den sist promoverade sålunda vänt sig mot promotor gör promotor tecken åt hedersdoktorerna att resa sig.)

Doctóres honorárii et doctores iúvenes! Ómnia faústa feliciáque vobis ex ánimi senténtia opto precórque. Útinam unicúique vestrum contíngat in vitae munerúmque currículo tam strénue eóque cum fructu eníti, ut et vobis ipsi et huic universitáti et pátriae nostrae et géneri humano utilitáti laudíque sitis. (Konstpaus: TRE SKOTT)

-Valéte, doctóres praeclarissimi, valete!

(Bugning mot doktorerna, därefter gest att de går och sätter sig.)

Promotor säger därefter:

-Dixi!

(Promotor går ned från parnassen, mikrofonen tas av, gör reverens för hederspodiet och Rektor samt återvänder till sin plats.)

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
5 februari 2020

Längd
00:07:42

Visningar
325

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.