Medfarms mediabibliotek

Alla mediaproduktioner som produceras av MedfarmDoIT finns samlade i detta sökbara bibliotek. Läs mer »

Senaste produktion

Schizofreni och psykos del 1 och 2, Robert Bodén

Utvald öppen produktion

Patient safety - medication errors, Uppsala monitoring centre

SAB:s klassifikationssystem » Ämne

Undervisningsform

Teknik

kategori Animering (10)
kategori Bild (176)
kategori Film (652)
kategori Interaktiv media (15)
kategori Ljud (53)

Öppna / låsta

Mest besökta

Andningsundervisning - syrgasbehandling, inhalation och sugning av övre luftvägar, Eva Hovstadius, Elisabeth Marklund
Andningsundervisn…
Eva Hovstadius, E…
Perifer venkatetersättning, Miklós Lipcsey
Perifer venkatete…
Miklós Lipcsey
Magtarmkanalens uppbyggnad och funktion, Peter Bergsten
Magtarmkanalens u…
Peter Bergsten
Venprovtagning, Carina Ahlstedt
Venprovtagning
Carina Ahlstedt