Medfarms mediabibliotek

Alla mediaproduktioner som produceras av MedfarmDoIT finns samlade i detta sökbara bibliotek. Läs mer »

Senaste produktion

Schizofreni och psykos del 1 och 2, Robert Bodén

Utvald öppen produktion

Kirurgi - Nedre gastrointestinal kirurgi, Joakim Folkesson

SAB:s klassifikationssystem » Ämne

Undervisningsform

Teknik

kategori Animering (10)
kategori Bild (176)
kategori Film (652)
kategori Interaktiv media (15)
kategori Ljud (53)

Öppna / låsta

Mest besökta

Andningsundervisning - syrgasbehandling, inhalation och sugning av övre luftvägar, Eva Hovstadius, Elisabeth Marklund
Andningsundervisn…
Eva Hovstadius, E…
Artärkateter, Miklós Lipcsey
Artärkateter
Miklós Lipcsey
Spädning av läkemedel, Sören Kjellberg
Spädning av läkem…
Sören Kjellberg
Perifer venkatetersättning, Miklós Lipcsey
Perifer venkatete…
Miklós Lipcsey