Medfarms mediabibliotek

Alla mediaproduktioner som produceras av MedfarmDoIT finns samlade i detta sökbara bibliotek. Läs mer »

Senaste produktion

Schizofreni och psykos del 1 och 2, Robert Bodén

Utvald öppen produktion

Tankar om poster - råd och praktiska förslag, Ulf Holmbäck

SAB:s klassifikationssystem » Ämne

Undervisningsform

Teknik

kategori Animering (10)
kategori Bild (176)
kategori Film (655)
kategori Interaktiv media (15)
kategori Ljud (53)

Öppna / låsta

Mest besökta

Blodtrycksmätning, Elisabeth Marklund
Blodtrycksmätning
Elisabeth Marklun…
Lungsjukdomar, Christer Janson
Lungsjukdomar
Christer Janson
Perifer venkatetersättning, Miklós Lipcsey
Perifer venkatete…
Miklós Lipcsey
Artärkateter, Miklós Lipcsey
Artärkateter
Miklós Lipcsey