Medfarms mediabibliotek

Alla mediaproduktioner som produceras av MedfarmDoIT finns samlade i detta sökbara bibliotek. Läs mer »

Senaste produktion

Schizofreni och psykos del 1 och 2, Robert Bodén

Utvald öppen produktion

Farmakognosi - Drogidentifiering, Anders Backlund

SAB:s klassifikationssystem » Ämne

Undervisningsform

Teknik

kategori Animering (10)
kategori Bild (176)
kategori Film (652)
kategori Interaktiv media (15)
kategori Ljud (53)

Öppna / låsta

Mest besökta

Andningsundervisning - syrgasbehandling, inhalation och sugning av övre luftvägar, Eva Hovstadius, Elisabeth Marklund
Andningsundervisn…
Eva Hovstadius, E…
Venprovtagning, Carina Ahlstedt
Venprovtagning
Carina Ahlstedt
Perifer venkatetersättning, Miklós Lipcsey
Perifer venkatete…
Miklós Lipcsey
Artärkateter, Miklós Lipcsey
Artärkateter
Miklós Lipcsey