Medfarms mediabibliotek

Alla mediaproduktioner som produceras av MedfarmDoIT finns samlade i detta sökbara bibliotek. Läs mer »

Senaste produktion

Schizofreni och psykos del 1 och 2, Robert Bodén

Utvald öppen produktion

Skolans roll i främjandet av ungdomars reproduktiva hälsa, Margareta Larsson

SAB:s klassifikationssystem » Ämne

Undervisningsform

Teknik

kategori Animering (10)
kategori Bild (176)
kategori Film (652)
kategori Interaktiv media (15)
kategori Ljud (53)

Öppna / låsta

Mest besökta

Andningsundervisning - syrgasbehandling, inhalation och sugning av övre luftvägar, Eva Hovstadius, Elisabeth Marklund
Andningsundervisn…
Eva Hovstadius, E…
Perifer venkatetersättning, Miklós Lipcsey
Perifer venkatete…
Miklós Lipcsey
Grundläggande statistik, Helena Lindstedt
Grundläggande sta…
Helena Lindstedt
Artärkateter, Miklós Lipcsey
Artärkateter
Miklós Lipcsey