Medfarms mediabibliotek

Alla mediaproduktioner som produceras av MedfarmDoIT finns samlade i detta sökbara bibliotek. Läs mer »

Senaste produktion

Schizofreni och psykos del 1 och 2, Robert Bodén

Utvald öppen produktion

Ortopedisk omvårdnad, Carina Lindgren och Anna-Karin Gunnarsson

SAB:s klassifikationssystem » Ämne

Undervisningsform

Teknik

kategori Animering (10)
kategori Bild (176)
kategori Film (652)
kategori Interaktiv media (15)
kategori Ljud (53)

Öppna / låsta

Mest besökta

Perifer venkatetersättning, Miklós Lipcsey
Perifer venkatete…
Miklós Lipcsey
Proktoskopi och rektoskopi, Lars Påhlman
Proktoskopi och r…
Lars Påhlman
Jämviktslära - Buffert, Anders Sokolowski
Jämviktslära - Bu…
Anders Sokolowski
Artärkateter, Miklós Lipcsey
Artärkateter
Miklós Lipcsey