Projektportal

Långtidstrender i läkemedelsanvändningen i Sverige

Beskrivning

Sverige var en av de första länderna i världen att få en samlad statistik över alla läkemedel som används i landet och man kan följa upp trender mer än 40 år bak i tiden. I detta projekt avser vi studera kostnads- och volymsutvecklingen för olika läkemedel i relation till olika nationella och regionala reformer för att få en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Huvudområde

Läkemedelsanvändning

Ämne

Samhällsfarmaci och läkemedelsepidemiologi

Typ

Registerstudie

Företag

Uppsala universitet

Ort/Plats

Uppsala / distans

Handledarens namn

Jonas Lundkvist

Handledarens e-post

j.lundkvist@outlook.com

Omfattning/hp

30hp

© 2019 Uppsala universitet | Teknisk support