Projektportal

Utveckling av screening-metoder för biologiska läkemedel

Beskrivning

I det här projektet kommer du att arbeta med att utveckla screening-metoder baserade på vätskekromatografi (HPLC) för olika klasser av biologiska läkemedel.

Huvudområde

Farmaceutisk kemi

Ämne

Analytisk farmaceutisk kemi

Typ

Laborativ studie

Företag

Inst. Läkemedelskemi

Ort/Plats

BMC

Handledarens namn

Jakob Haglöf, Sofia Nilsson

Handledarens e-post

jakob.haglof@ilk.uu.se

Omfattning/hp

30hp

© 2019 Uppsala universitet | Teknisk support