Projektportal

Exosomer och dess betydelse för insulinproducerande celler vid typ 1 diabetes

Beskrivning

Typ 1 diabetes (T1D) är en autoimmun sjukdom där de insulinproducerande ?-cellerna förstörs. Insulin är ett livsviktigt hormon som krävs för att transportera glukos in i kroppens celler men, vid T1D rubbas homeostasen och koncentrationen av glukos i blodet blir för hög. En patient med T1D behöver därför injektioner av insulin dagligen. Det finns studier idag som syftar till att kompensera för bristen av ?-celler, genom att producera och transplantera stamceller som programmerats om för att producera insulin. Dessa insulinproducerande celler kan skapas antingen från ¨inducerbara pluripotenta stamceller (iPSc) eller embryonala stamceller (ESc). I tidigare forskning har det visats att flertalet celltyper frisätter en typ av partiklar kallad exosomer. Exosomer är en liten vesikel i nano storlek, som visats sig ha en stor betydelse för kommunikation mellan celler, för transport av flera viktiga aktiva biomolekyler och innehåller flertal olika RNA som har betydelse vid flera biologiska processer i kroppen. Vid differentiering av stamceller till insulinproducerande celler frisätts olika typer av exosomer vid olika stadier under differentieringen. Dessa exosomer kan ha olika betydelser och påverka differentieringen av insulinproducerande celler, beroende på var i differentieringen cellerna befinner sig i.

Vår forskning riktar sig främst till ?-cellens fysiologi och transplantation av insulinproducerande celler som en behandling vid T1D. Tidigare studier i vår grupp har inkluderat studier av humana Langerhanska öar och humana insulinproducerande celler, tillverkade från iPSc eller ESc, både in vitro och in vivo. En frågeställning vi nu vill undersöka är vilka typer av exosomer som stamcells-deriverade insulinproducerande celler och humana öar frisätter och vad dessa har för innehåll och funktion. Tidigare har vi utvärderat olika metoder för att isolera exosomer, för att hitta den metod som ger bäst koncentration och renhet. Nu önskar vi fortsätta isolera exosomer från cellmedium vid olika stadier av celldifferentiering och undersöka innehållet av biomolekyler och RNA. Efter isolering karakteriseras exosomernas storlek samt koncentration i de olika stadierna med hjälp av tekniken Nanosight som utnyttjar ljusspridning och Brownsk rörelse. Målet med projektet är att identifiera vilka exosomer som deltar under differentiering av insulinproducerande celler och vad de har för påverkan under olika stadier.

Huvudområde

Farmaceutisk kemi

Ämne

Fysiologi

Typ

Laborativ studie

Företag

Uppsala university

Ort/Plats

Uppsala

Handledarens namn

Julia Thorngren och Joey Lau

Handledarens e-post

julia.thorngren@mcb.uu.se och joey.lau@mcb.uu.se

Omfattning/hp

30hp

© 2019 Uppsala universitet | Teknisk support