Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Kanalinformation

Uppsala universitet presenterar tillsammans med alumnorganisationerna vid universitetets fakulteter och institutioner en serie med öppna alumnföreläsningar. Serien inleddes den 28 november 2012 med en föreläsning av justitiekansler Anna Skarhed.

Fler filmer i denna kanal