Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Avslutade livesändningar

Hållbar destination med hjälp av teknik – är det möjligt?
Hållbar destination med hjälp av teknik – är det möjligt?

5 juli 2018, 15:00 - 16:00 

Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, B23 Cambridge analytica väckte en rad frågor kring integritet och hur teknik ska få användas. Samtidigt ser vi att bland annat räddningstjänst och infrastruktur kan gynnas av möjligheten att se var människor befinner sig och att få en förståelse för olika behov. Hur kan vi använda tekniken hållbart? Teknik som används för att spåra människors rörelser är ofta omdebatterat men ger också många möjligheter såsom i stadsplanering av hur utryckningsfordon bäst kan placeras för att snabbt kunna nå olika områden. GPS och andra tekniker kan också användas för att förstå hur turister/besökare rör sig på en destination. Vi ser redan idag att det finns en rad städer där framförallt kryssningsturism blivit ett problem, såsom i Dubrovnik. Pga att många människor kommer samtidigt till en plats gör det att boende kan uppleva det som ett problem att leva sitt vardagsliv, besökare som upplever trängsel istället för att se destinationen och även risken för att miljön ska förstöras (såsom slitningar på kulturarvet eller nedskräpning på känsliga platser). Teknik används på flera platser för att underlätta för samhällsfunktioner och för att nå hållbarhet socialt, ekonomiskt och för miljö. Men hur långt är vi beredda att dela med oss av oss själva? Medverkande: Ulrika Persson-Fischier, fil.dr., Uppsala universitet Monica Frisk, verksamhetsledare, operating manager samt projektledare, Gotlands Besöksnäring AB samt Gotland Cruise Network Anne Ståhl-Mousa, bredbandskoordinator, Region Gotland

Kan Gotland få ett 100 procent förnybart energisystem?, del 1
Kan Gotland få ett 100 procent förnybart energisystem?, del 1

5 juli 2018, 14:30 - 17:00 

Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv. Gotland kan bli ett världsunikt pilotområde för ett 100 % förnybart energisystem. Frågan är dock vilka möjligheter det finns för att nå det ambitiösa omställningsmålet? Vilka är förutsättningarna, utmaningarna och forskningsbehoven för Gotlands energiomställning? Energimyndigheten utreder om Gotland kan bli ett pilotområde för ett 100 % förnybart energisystem. Gotland som ö är både fysiskt och ur elnätssynpunkt ett naturligt avgränsat område som därför är mycket lämpligt som pilotområde. Förverkligas förslaget blir Gotland världsunikt och en föregångare för energiomställning nationellt och internationellt. På detta seminarium presenterar forskare, tjänstemän och frivilligorganisationer vilka förutsättningar och utmaningar som i dagsläget finns för omställning av Gotlands energisystem. Vidare diskuteras här även kunskapsluckor och forskningsbehov samt den pågående forskning om Gotlands energiomställning som bedrivs på Uppsala universitet i samarbete med andra aktörer. Frågor och kommentarer till seminariets presentatörer kan ställas muntligen i pausminglet eller efter seminariets slut samt digitalt via smarttelefon under hela seminariet. Medverkande: Stefan Ivanell, docent i Vindenergi, Uppsala universitet Tor Broström, professor i Kulturvård, Uppsala universitet Olle Jansson, rektorsråd, Uppsala universitet Agneta Green, energisamordnare, Länsstyrelsen Helena Andersson, ekostrateg, Region Gotland Mattias Eriksson, direktör för strategiska frågor, Energimyndigheten Bernt Pettersson, ledamot, Energifrågor, LRF Hans Jørgen Koch, vd, Nordic Energy Research

Visa fler avslutade livesändningar