Introduktion i att arbeta med MINI-Kid intervjun


MINI INTERNATIONELL NEUROPSYKIATRISK INTERVJU FÖR BARN OCH UNGDOMAR (MINI KID) är en strukturerad diagnostisk intervju att använda som del i den barnpsykiatriska diagnostiska proceduren.

Denna utbildning syftar till att lära ut hur man använder MINI KID. Det kräver förkunskaper i psykiatrisk diagnostik motsvarande läkarutbildning, psykologutbildning eller specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatri.

Intervjun är fri att använda för sjukvårdspersonal och forskare på icke kommersiella sjukvårdsinrättningar och universitet, men bara i PAPPERSVERSIONEN.

Denna länk tar dig till en vetenskaplig valideringsartikel om MINI-KID http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20331933

Utbildningen utgår från MINI KID Version 6.0 som baseras på DSM-IV. De flesta avsnitt kommer att vara helt kompatibla med DSM5, även om det kommer att komma en reviderad version i vilken de nya diagnoserna ingår.

Alla illustrationsfilmer är producerade med hjälp av skådespelarna Lisa Hansson, Måns Hansson och Fabian Högberg.

2014-12-15
Mia Ramklint
Universitetslektor, specialist i barn och ungdomspsykiatri
Uppsala Universitet