Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Kanalinformation

Metodlådan är en verktygslåda där uppsatsskrivande studenter kan hitta korta instruktionsfilmer om informationssökning, datainsamling eller om olika moment i det kvantitativa analysarbetet.

Fler filmer i denna kanal