Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Behöver du hjälp med att ladda ner en film från Medfarm Play? - Klicka här.

Kanalinformation

Tisdag 7 oktober belyste U-FOLD den medberoendes verklighet ur båda vuxnas och barns perspektiv. Vi lär om individers och organisationers arbete och engagemang och diskuterar hur vi på bästa sätt ska bemöta de anhörigas behov.

Fler filmer i denna kanal