Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kanalinformation

Tisdag 7 oktober belyste U-FOLD den medberoendes verklighet ur båda vuxnas och barns perspektiv. Vi lär om individers och organisationers arbete och engagemang och diskuterar hur vi på bästa sätt ska bemöta de anhörigas behov.

Fler filmer i denna kanal