Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kanalinformation

Anders Wall-föreläsningen har de senaste åren utvecklats till den största entreprenörskapsföreläsningen i Sverige. Här möts Sveriges främsta entreprenörer och inspirerar studenter till kreativitet, företagande och entreprenörskap.

Fler filmer i denna kanal