Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kanalinformation

Upplägget är 20 minuters presentationer och 20 minuters frågeställning då publiken får ställa frågor och diskutera med forskarna och med varandra.

Fler filmer i denna kanal