Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Eva Nevelius
Det finns 10 filmer i denna kanal

Hos psykologen

Att ställa frågan

För att ge hälso- och sjukvården ett konkret stöd i arbetet med att ställa frågor om våldserfarenheter har NCK tagit fram ett utbildningspaket. Det består av tio korta filmer och ett tillhörande utbildningsmaterial.

De tio filmerna ger exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika vårdsituationer, bland annat i akutvården, psykiatrin, mödrahälsovården och hos husläkaren. Filmerna är tänkta att användas vid utbildningstillfällen för vårdpersonal, både som kunskapsunderlag och som utgångspunkt för diskussion. De är helt fristående från varandra och kan visas en och en.

Den här filmen visar ett besök hos psykologen. Samtliga filmer kan ses på Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats, länk:

http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/temasidor--att-stalla-fragan-om-vald/utbildningsmaterial-om-att-stalla-fragan/

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Elisabet Sandberg, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Uppdaterad
19 maj 2017

Längd
00:07:01

Visningar
2240

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.