Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Tvingas vi flytta när riskerna blir för stora? Ett seminarium om klimatanpassning av våra boendemiljöer

När klimatet ändras, ändras också förutsättningarna för hur vi lever och bor. Många platser är redan nu sårbara för översvämningar, erosion och jordskred. Sårbarheten förväntas öka när klimatet förändras vidare. Vilken roll spelar "planerad reträtt" (managed retreat) i anpassningen till de ändrade förutsättningarna för vårt boende? Vilka hinder finns det och - inte minst - vilka möjligheter?

Medverkande:
Lisa van Well, forskare på Statens geotekniska institut SGI
Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring
Terry Hartig, professor i miljöpsykologi vid IBF
Moderator: Nils Hertting, prefekt vid IBF

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Ulrika Wahlberg, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Uppdaterad
20 april 2023

Längd
01:00:44

Visningar
200

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.