Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kanalinformation

Under våren har frågan om amerikanska rasrelationer på nytt kommit i centrum för den politiska debatten på bägge sidor av Atlanten. Välkommen till en ”roundtable”-diskussion där dessa frågor diskuteras. Polisövergreppen mot svarta amerikaner påminner oss om det amerikanska ”dilemmat”, som Gunnar Myrdal kallade det i sin klassiska studie från 1944, och om den långa skugga som slaveriet fortfarande kastar över det amerikanska samhället. Frågan kommer otvivelaktigt att spela en viktig roll i höstens amerikanska presidentval. Intresset för händelserna i USA har varit stort även i Sverige. Vad har hänt och hur ska man förstå förhållandet mellan svarta och vita amerikaner? Paralleller har dragits till Sverige och vår egen förståelse av etnicitet och ras. Sedan länge har vi intresserat oss för amerikanska rasrelationer på ett sätt som vi inte gör för relationer mellan olika grupper i andra sammanhang och länder. Varför är det så? Mycket av den svenska diskursen begrepp som ras, vithet och integration har också präglats av USA. Hur har händelserna i USA påverkat diskussionen om migration, integration och rasism i Sverige? Vad säger de om vår syn på USA och på oss själva? Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS) och Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa anordnar en ”roundtable”-diskussion där dessa frågor diskuteras. Deltagarna har en bred bakgrund och erfarenheter från USA och Sverige. Deltagare: Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt, UU, med fokus på mänskliga rättigheter Gunlög Fur, professor i historia vid Linnéuniversitetet, samt grundare av det postkoloniala centret Concurrences. Ola Larsmo, författare och hedersdoktor vid hist fil UU, aktuell med romanen ”Översten” som handlar om en svensk utvandrare som blev överste i USA:s armé, slogs vid slaget vid Gettysburg och var stark motståndare till slaveriet. Per Erik Nilsson, docent i religionssociologi och föreståndare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) Jonathan Rollins, American stand-up comedian Jayson Sae-Saue, associate professor in English, Southern Methodist University, Dallas & Fulbright Professor, UU 2019/2020 Moderator: Dag Blanck, Professor i nordamerikastudier vid Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS), UU

Fler filmer i denna kanal