Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.

Om Medfarms mediabibliotek

Alla mediaproduktioner (till exempel webbföreläsningar och multimedia) som produceras av MedfarmDoIT finns samlade i detta sökbara mediabiblioteket. Dessa produktioner kan användas av alla Vetenskapsområdet för medicin och farmacis lärare inom ramen för sin undervisning eller forskning vid Uppsala universitet.

Titta gärna igenom biblioteket för att få inspiration till egna produktioner. Vissa produktioner är låsta. Tag då kontakt med produktionens kontaktperson för att titta på produktionen.

Webbansvarig för Medfarms mediabibliotek är MedfarmDoIT och du når oss på telefon 018-47 50 14 eller e-post doit@medfarm.uu.se.

Information om cookies

På denna webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies:

  1. en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Denna webbplats använder cookies för att till exempel dina sökningar bättre.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du stänger användning av cookies kan du inte fullt ut utnyttja MedfarmDoITs webbplats. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats, www.pts.se.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen för den som innehar webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar.