Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.

Medfarms mediabibliotek

Alla mediaproduktioner som produceras av MedfarmDoIT finns samlade i detta sökbara bibliotek. Läs mer »

Senaste produktion

Övning i röntgendiagnostik, Maria Lönnemark

Utvald öppen produktion

Mat på äldre dar, Christina Fjellström

SAB:s klassifikationssystem » Ämne

Undervisningsform

Teknik

kategori Animering (10)
kategori Bild (176)
kategori Film (651)
kategori Interaktiv media (16)
kategori Ljud (53)

Öppna / låsta