Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Jämviktslära
Sök:
Söker

Jämviktslära – Begrepp

Jämviktslära
Upphovsman: Anders Sokolowski, Institutionen för läkemedelskemi
Kontaktperson: MedfarmDoIT
Beskrivning: Del 1: Grundläggande matematiska och kemiska begrepp. Olika typer av kemiska jämvikter samt deras betydelse. Koncentrationer. Del 2: Forts koncentrationer. Definition av jämviktskonstanter med massverkans lag. Le Chateliers princip. Kopplade jämvikter. Beräkning av jämviktskoncentrationer. Aktivitet, aktivitetsfaktor, jonstyrka. Del 3: Kort repition av begrepp 1 & 2. Syra-basjämvikter med definitioner av vattnets autoprotolys. Relationen mellan syrakonstant och baskonstant. Del 4: Beräkning av pH för envärd syra. Inledning pH-diagram.
Kommentarer: Del 1, 2, 3 och 4 i en föreläsningserie om jämviktslära.
Datum: 24 februari 2004
Öppen / låst: Öppen
Länk: Del 1: http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/jamvikt/video1
Del 2: http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/jamvikt/video2
Del 3: http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/jamvikt/video3
Del 4: http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/jamvikt/video4
Ämnen: Kemi
Undervisningsform: Föreläsning
Teknik: Klassrum

Du kanske även är intresserad av följande produktioner?
Jämviktslära - Löslighet, Anders Sokolowski
Jämviktslära -…
Anders Sokolowski
Jämviktslära - Extraktion, Anders Sokolowski
Jämviktslära -…
Anders Sokolowski
Jämviktslära - Titrering, Anders Sokolowski
Jämviktslära -…
Anders Sokolowski
Jämviktslära - Löslighet, Anders Sokolowski
Jämviktslära -…
Anders Sokolowski
Jämviktslära - pH, Anders Sokolowski
Jämviktslära -…
Anders Sokolowski