Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Metodik
Sök:
Söker

Metodik – Folkhälsovetenskap

Metodik
Upphovsman: Ragnar Westerling, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Kontaktperson: Ragnar Westerling
Beskrivning: Del 1: I föreläsningen presenteras den grunderna i folkhälsovetenskaplig metodik. Denna inledande föreläsning behandlar framförallt bakgrunden till och syftet med folkhälsovetenskapliga undersökningar. Del 2 ger en översikt över hur vetenskapliga rapporter inom området är uppbyggda med tyngdpunkt i undersökningarnas material, metod, resultat och diskussion.
Nyckelord: folkhälsa, folkhälsovetenskap, hälsa, ohälsa, prevention, hälsofrämjande, vetenskaplig metodik
Kommentarer: Ingår i föreläsningsserie om folkhälsovetenskap
Datum: 6 april 2005
Storlek: Del 1: 16 bilder, del 2: 15 bilder
Öppen / låst: Låst
Länk: Del 1: http://media.medfarm.uu.se/dynlec/folkhalmet1 Låst
Del 2: http://media.medfarm.uu.se/dynlec/folkhalmet Låst
Ämnen: Kunskapsteori och vetenskapsteori, Samhällsmedicin och socialmedicin
Undervisningsform: Föreläsning
Teknik: Bild, Ljud

Du kanske även är intresserad av följande produktioner?
Granska rapporter - Folkhälsovetenskap, Ragnar Westerling
Granska rapporter…
Ragnar Westerling
Interventionsstudier, Ragnar Westerling
Interventionsstud…
Ragnar Westerling
Introduktion till hälsopolitik och hälsoekonomi, Ragnar Westerling
Introduktion till…
Ragnar Westerling
Introduktion till folkhälsovetenskap, Ragnar Westerling
Introduktion till…
Ragnar Westerling
Hälsan i befolkningen, Ragnar Westerling
Hälsan i befolkn…
Ragnar Westerling