Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Andningsundervi…
Sök:
Söker

Andningsundervisning – syrgasbehandling, inhalation och sugning av övre luftvägar

Andningsundervisning
Upphovsman: Eva Hovstadius, Elisabeth Marklund
Kontaktperson: Eva Hovstadius
Beskrivning: Dessa fyra filmer är tänka som en förberedelse till den praktiska andningsundervisningen i sjuksköterskeutbildningen.
Nyckelord: syrgas, luftvägar, innhallation
Datum: 29 oktober 2008
Öppen / låst: Öppen
Länk: Del 1: Syrgasbehandling
Del 2: Inhalation
Del 3: Sugning ö.l.
Del 4: Blåsmotstånd
Undervisningsform: Instruktion/demonstration
Teknik: På plats
Bilder:
Andningsundervisning
Andningsundervisning